Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
”Lagarna otillräckliga för att minska rökningens skador”

”Lagarna otillräckliga för att minska rökningens skador”

Sverige behöver nya lagar för att minska rökningens påverkan på folkhälsan. Det skriver Snusbolagets kommunikationschef Markus Lindblad i en debattartikel i Dagens Opinion.


Sedan 2003 sammanställs svenskars tobaksanvändning av CAN för att kunna utvärdera hur effektiv den svenska tobakspolitiken är med målet att minska de skadliga effekterna.

Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft. Bland de regleringar som infördes återfanns främst flera rökfria miljöer med förbud mot rökning på uteserveringar, vid entréer, i kollektivtrafiken, vid parker och idrottsanläggningar men även regler kring tillståndsplikt för tobaksförsäljning. Nu visar CAN:s rapport att ingen skillnad syns i befolkningens rökvanor för halvåret före införandet jämfört med halvåret efter.

Nikotinportioner bromsar rekryteringen
Markus Lindblad anser att lösningen snarare ligger i att lyfta skadereduceringsalternativen. Han pekar på siffror från Snusbolaget som visar att nikotinportioner lyckas få rökare att sluta med cigaretter samtidigt som det står för en mycket låg nyrekrytering.

”Om lagstiftare formar lagar och regler till förmån för dessa typer av produkter kommer det vara ett bra exempel på vad en skadereducerings strategi kan bidra med och på så vis minska de skadliga effekterna av rökning för såväl samhället som den enskilde individen”, skriver Markus Lindblad i debattartikeln.

”Sverige har varit ett ledande land i arbetet för en bättre folkhälsa men behöver ta ett nytt grepp. Skadereducering är rätt väg framåt för att få fler att säga nej till den skadlig rökning och istället erbjudas mindre skadliga alternativ. Att rökare slutar med cigaretter, såväl planerat som oplanerat, för att andra mindre skadliga alternativ passar dem bättre behöver främjas”, avslutar Markus Lindblad. Läs hela debattartikeln här


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.