Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
Konsumentverket diskriminerar e-handeln

Konsumentverket diskriminerar e-handeln

Konsumentverket vill endast tillåta marknadsföring av snus och andra tobaksprodukter i fysiska butiker. Ett agerande som snedvrider konkurrensen i strid med gällande regler, enligt en debattartikel från Svensk Handel.


Svensk Handel: ”Konsumentverket diskriminerar e-handeln”

Konsumentverket vill endast tillåta marknadsföring av snus och andra tobaksprodukter i fysiska butiker. Agerandet saknar stöd från både såväl EU som riksdagen och snedvrider konkurrensen. Detta enligt en debattartikel från Svensk Handel i NWT.

Bakgrunden är regeringens förslag att möjligheterna för e-handeln att använda marknadsföring i kommunikation med tobakskunder skulle begränsas. Riksdagen bedömde dock att det här skulle hämma e-handelns utveckling då lagförslaget inte var konkurrensneutralt och förslaget avslogs. I det oklara läge som uppstod gjorde dock Konsumentverket en tolkning om att endast tillåta fysiska butiker att marknadsföra tobaksprodukter.

Enligt Svensk Handels Mats Hedenström, Näringspolitisk chef, och Jolanda Girzl, Näringspolitisk expert, innebär Konsumentverkets tolkning en snedvridning av konkurrensförhållanden mellan fysisk handel och e-handel.

”Det är illa nog men det får också en internationell dimension då Konsumentverkets agerande inte bara inskränker näringsfriheten för e-handlare utan också skickar märkliga signaler om Sveriges syn på e-handel och den digitala ekonomin”, skriver artikelförfattarna.

Man anser vidare att om Konsumentverket börjar tillämpa sin linje blir detta ett försök att tvinga igenom regler i strid med riksdagens uttryckliga intention:

”Med det agerandet har Konsumentverket skapat en situation där det kan frågas om de handlar utanför ramarna för sitt uppdrag och tilldelat sig själva makt att inskränka näringsfriheten för företag som bedriver handel på nätet”.

Vi på Snusjournalen kommer givetvis att hålla alla snusare fortsatt informerade i frågan!

Läs hela debattartikeln här


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.