Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
”Jobba med aktörerna - inte emot dem”

”Jobba med aktörerna - inte emot dem”

Markus Lindblad, kommunikationschef på Snusbolaget, uppmanar A Non Smoking Generations generalsekreterare Helen Stjerna att inte lägga fokus ”på smakregleringar och marknadsföringsförbud”.


­­I en debattartikel i Dagens Opinion bemöter Markus Lindblad Helen Stjernas argument i en artikel om influencers och snus. I artikeln framför Helen Stjerna sin oro för nya typer av produkter och dess användning. Markus Lindblad anser dock att NSG går vilse i sin kritik.

”Vi är stolta över att vara på deras (snusarnas) sida och stöttar helhjärtat deras val, ett val som är bra för folkhälsan. Det som inte bygger folkhälsan är NSG:s lobbyarbete. Istället borde NSG med andra likasinnade aktörer svara upp mot industrins riskreducerande agenda och konsumenters önskemål och vilja. Då kan vi uppnå någonting riktigt stort.”, skriver Markus Lindblad.

Markus Lindblad uppmanar i stället NSG att föreslå saker som han menar skulle ha avsevärt bättre effekt:

”Lägg inte fokus på smakregleringar och marknadsföringsförbud utan att exempelvis höja åldersgränsen till 20 år. En högre åldersgräns har en direkt koppling till att nyintroduktionen ökar i ålder också. Vi är störst på nätet och bara 1,5 procent av alla kunder är under 20 år. Via åldersverifiering stoppas minderåriga som försöker köpa tobak eller nikotinprodukter.”

Ytterligare reglering och ökade resurser till tillsynsmyndigheterna ses som vägen framåt:

”Vi jobbar för och ber aktivt om reglering av tobaks- och nikotinprodukter. Vi jobbar med aktörer snarare än emot dem, det är den svenska modellen och har lett till att vi är på väg att uppfylla drömmen om ett rökfritt Sverige.”, avslutar Markus Lindblad.

Markus Lindblad har även skrivit ett debattinlägg i Dagens Arena


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.