Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
Insamling – Stödj den rättsliga ramen för snus

Insamling – Stöd den rättsliga ramen för snus

Skadereduktion är en av de mest praktiserade principerna globalt för att balansera mellan behov / önskemål mot kostnader / risker. Vi alla gör det varje dag och utan att tänka, ska jag springa över gatan för att hinna med  bussen eller vänta på nästa? - Det beror på  flera faktorer så som hur bråttom man har, hur tung trafiken är och om gatan är i Stockholm, Manila eller Istanbul. Regeringarna gör det också för nationell säkerhet, välstånd, stabilitet och till gagn för medborgarna.
Överstatliga organisationer gör det också - till förmån för globala mål och behov som kanske eller inte kan ersätta nationella intressen. 

Skadereduktion i praktiken

Nu vet vi alla att vi fattar dåliga val, mer eller mindre ofta, delvis beroende på sinnesstämning och situation. Våra regeringar påverkar med rätta och försöker hjälpa oss - ibland till och med tvinga oss - att göra bättre val. Länder och kulturer skiljer sig vilt i termer av hur mycket och i vilka sfärer av livet det är acceptabelt att diktera beteenden. 

Vad händer då när fel eller administrativa missförhållanden kryper in i högre aktivitetsnivåer och negativt påverkar de mindre grupperingar som finns i samhällets administrativa och beslutsfattande hierarki? I allmänhet är det tillåtet att få genom rättssystemen - inte alltid bra eller rättvist - men där, som ett begrepp åtminstone. Även i de flesta frågor i internationell rätt finns det system för att lösa problemen.

Skademinskning, men med avseende på hälsa och i akut och extrem mening, ger möjligheter till minskande av skadliga effekter på de missgynnade, omyndigförklarade, dysfunktionella eller på annat sätt utmanade individer och grupper runt om i världen - men för oss är situationen väldigt annorlunda.

Stöd projektet med en donation för att stötta det internationella arbete som görs för att rädda och sprida snuset ut i världen!
https://www.gofundme.com/confirm-the-legal-framework-for-harm-reduction/donate 

Syftet med detta projekt är att identifiera specifika frågor som kan "engagera" och användas som drivkraft för att fastställa, och kanske till och med att påverka, vilka rättsliga konsekvenser och ramverk som gäller hälsa och skadereduktion. Den globalt erkända mänskliga rätten, "allas rätt att njuta av den högsta uppnåliga standarden för fysisk och psykisk hälsa" (artikel 12.1 - FN: s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter) måste ständigt och noggrant övervakas och vårdas - om vi verkligen ska arbeta för att uppnå de fulla potentialerna för hållbara framsteg som fastställs i FN: s Agenda 2030 Hållbara utvecklingsmål, utan att tappa viktiga parametrar.

Detta korta videoklipp är en intervju med Bengt Wiberg (EUforsnus), professor Marewa Glover och Atakan Befrits från 2018 där de diskuterar den oundvikliga nedbrytningen av demokratiska principer och förlust av proportioner när konsumenter och det civila samhället utvisas från dialog och deras röster ersätts med teknokratexperter som genererar negativa återkopplingsslingor och cirkulära resonemangsfel.

Fakta

WHO (Världshälsoorganisations) rådgivande grupp, enligt ramkonventionen om tobakskontroll (FCTC) har rekommenderat att världens största organisation representerar betydligt mindre skadliga leveranssystem av nicotin som t.ex. snus, e-ciggs och tobaksprodukter. 
INNCO (International Network of Nicotine Consumer Organizations) har 36 medlemsorganisationer som representerar miljontals nikotinkonsumenter. Bland medlemsorganisationerna kan du hitta The New Nicotine Alliance (NNA), EUforsnus, Consumer Advocates for Smokefree Alternatives Association (CASAA) och många andra från var och en av världens kontinenter. Modiga INNCO-medlemmar har världens ögon på 181 representanter för  COP8FCTC för att säkerställa att tobak och ”harm reduction” läggs först på agendan.
EUforsnus är en internationell rörelse för konsumenter med flera tusen medlemmar från 100 nationer (35% är kvinnor). Vi alla älskar snus och stödjer skademinskningen till världen utan att ge upp tobak och nikotin.

Rökning dödar. Snus gör det inte!De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.