Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
De vill krossa EU:s snuslagar

De vill krossa EU:s snuslagar

Förslaget att ta bort förbudet mot snus i resten av Europa har nu nått en viktig milstolpe. En utfrågning av EG-domstolen, gällande snuset i EU, har bokats in. Läs allt om fallet här!

New Nicotine Alliance driver kampanjen för att legalisera snus

Förra året bad EG-domstolen alla EU-länder och EU-institutionerna att kommentera ärendet om snusets vara eller icke vara i Europa. Domstolen fick då fem svar, bland annat från New Nicotine Alliance.

Den 25:e januari i år får en advokat från New Nicotine Alliance, och representanter från de fyra andra parterna, en väldigt kort möjlighet att argumentera om ärendet inför domstolen. Och det är verkligen en kort möjlighet – de har bara 15 minuter på sig att presentera deras huvudargument.

Men de argumentationerna är inte slutet på processen. Efter det kommer generaladvokaten pröva argumenten och bevisen och komma fram till en preliminär ställning till domstolen. Domstolen kommer sedan ta ett slutgiltigt beslut någon gång senare i år.

Swedish Match startade processen

Ärendet togs ursprungligen upp av Swedish Match och New Nicotine Alliance bad då om att få vara med i ärendet eftersom det gäller hälsan för rökare i Europa. Det hela handlar absolut inte om nya marknader, expansion och handel, utan om rätten att kunna välja ett säkrare alternativ till rökning.

Förbudet av snus i EU leder ju till otroligt många onödiga dödsfall och NNA anser att alla rökare har rätt till säkrare nikotinprodukter, alternativ till rökning och rätten att fatta val som hjälper dem att undvika hälsoproblem.

320 000 rökrelaterade dödsfall skulle kunna förhindras de kommande åren, säger bland andra Dr Lars Ramström i ett uttalande till domstolen (Lars Ramström är direktör och grundare av Institutet för tobaksstudier i Stockholm).

De vill krossa EU:s snuslagar

NNA vill förbättra folkhälsan genom en större förståelse för "nya", och riskreducerade, nikotinprodukter och deras användningsområden

Förbudet mot snus är oproportionerligt

Hela kärnan i fallet är helt enkelt att förbudet mot snus både är oproportionerligt och att det strider mot rätten till en bra hälsa. NNA hävdar också att domstolen måste undersöka tobaksdirektivets kompatibilitet med EU:s stadga om grundläggande rättigheter och tobakskontrollens ramkonvention. Det här är första gången som ett "rätt till hälsa" -argument används för att utmana tobakslagar.

Det finns inget behov att fortsätta med förbudet och om det upprätthålls kommer det i fortsättningen vara en av de stora bidragande faktorerna till rökningens dödlighet i Europa.

Svenska snusare visar vägen

Testfallsscenariot för hela fallet är faktiskt Sverige. Vi svenska snusare har länge visat att snus inte är skadligt och att användandet av snus här har lett till att Sverige är landet i Europa med lägst antal dödsfall från tobaksrelaterade sjukdomar.

De vill krossa EU:s snuslagar


Sverige är landet i Europa med lägst antal dödsfall från tobaksrelaterade sjukdomar. 

Andra i Europa har alltså rätt att köpa den dödligaste formen av tobak – cigaretten. De har dock inte, förutom i Sverige, rätt att köpa ofarligt snus. Det här bygger helt enkelt på en begränsad och bristfällig förståelse för hälsoskydd.

Vad händer med snuset nu?

Efter den 25:e januari hänger det alltså på EU-domstolen. Antingen fortsätter de med förbudet, och accepterar att tusentals EU-medborgare avlider för tidigt, eller så tillåter de att rökare i EU fritt får välja att använda ett säkrare alternativ till rökning.

Vi på Snusjournalen vet i alla fall vad vi hade valt!

Besök nnalliance.org eller följ @NNAlliance på Twitter för fler uppdateringar.
Läs mer på sociala medier under hashtaggarna #EUforSnus #LegaliseSnus #SnusSavesLivesDe kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.