Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
”Avgift måste gagna snusarna”

”Avgift måste gagna snusarna”

”Både konsumenterna och producenterna av portionssnus bör tillförsäkras att den avgift som betalas in används för åtgärder som kommer konsumenterna av dessa produkter till gagn.” Så lyder uppmaningen från Snusbolagets kommunikationschef Markus Lindblad i ett remissvar till Miljödepartementet.


I en promemoria presenterade Miljödepartementet nyligen förslag till hur EU:s engångsplastdirektiv ska genomföras i Sverige. Därtill ingick förslag på att införa en nedskräpningsavgift på portionssnus. Markus Lindblad välkomnar förslaget och anser att det från ett hållbarhetsperspektiv är positivt att mängden plast minskar, att marknadsaktörer uppmuntras välja, ta fram och använda miljövänliga alternativ samt att återvinning uppmuntras. I remissvaret poängterar dock Markus Lindblad dock viktigheten av att säkerställa att avgiften används till kostnadseffektiva åtgärder som är till nytta för konsumenterna.

– För Snusbolaget är det tydligt att vi genom de produkter vi säljer bidrar till att ge vuxna ett alternativ till rökning och annat tobaksbruk, vilket i förlängningen räddar liv, säger Markus Lindblad till Snusjournalen. Samtidigt är det grundläggande att vi som e-handelsaktör håller vårt löfte gentemot våra kunder när det gäller produkt, pris och hållbarhet. I miljödepartementets förslag tillförsäkras inte producenter, och i förlängningen konsumenterna, att den avgift som erläggs för portionssnus också används i relation till just portionssnus eller ens tobaksvaror eller tobaksliknande varor i stort.

Nytta för konsumenterna

Nedskräpningsavgiften som producenter och importörer kommer att behöva betala till det allmänna kommer ytterst att betalas av konsumenterna. Detta då avgiften, helt eller delvis, med stor sannolikhet, kommer att övervältras på konsumenterna. Enligt Markus Lindblad är det därför viktigt att konsumenterna av portionssnus tillförsäkras att penningmedlen används till kostnadseffektiva och riktade åtgärder:

– Varken producenterna, eller i förlängningen konsumenterna, tillförsäkras en tydlig motprestation för den nedskräpningsavgift som ska betalas för de produkter som släpps ut på den svenska marknaden. Vid införande av en sådan avgift är det essentiellt att medlen används för uppstädning av just portionssnus och informationskampanjer om hur och var portionssnus bör slängas alternativt sorteras.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.