Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Snusets Historia 1600–1799

Snusets historia – del 2: 1600–1799

Läs fortsättningen på snusets historia här!

På 1600-talet kommer tobaken till Sverige och det blir snabbt så populärt att kungen bekymrar sig över hur den stora importen påverkar bytesbalansen. På 1700-talet misslyckas bönderna med att göra tuggtobak av svensk råvara och uppfinner istället den första snusprillan. I Frankrike störtas monarkin i revolutionen 1789 och drar med sig luktsnuset i fallet.

Snuset kommer till Sverige

Redan 1601 omnämns tobak i tulldokument över varor som importeras till Sverige. Då rör det sig om tobak och pipor. 1637 nämns snus för första gången, och kallas då för ”snuf-tobak”. Det är alltså luktsnus, eller snuff, som importeras, förmodligen för att säljas till den svenska aristokratin och överklassen som inspirerats av trenden som startade vid det franska hovet med Katarina av Medici. Läs mer om detta i del 1 av Snusets historia.

Tobaksimporten blir för stor

Under 1700-talet blir snuset allt populärare och det blir snart ett måste i den svenska aristokratin. Till en fin herres utstyrsel hörde en snusdosa, som gärna skulle vara både vacker och dyrbar. Små dosor av guld och silver blev en mycket populär gåva till både män och kvinnor.

Snusets Historia 1600–1799

Snusdosor i guld för 4,5 miljoner

De dyraste snusdosorna som någonsin sålts i Sverige är troligen två mycket exklusiva dosor i guld, tillverkade på 1700-talet. De såldes 2013 på auktion i Uppsala för över 4,5 miljoner kronor! Läs mer och se bilder här!


Sveriges import av tobak ökar faktiskt så mycket att kung Fredrik I år 1724 beslutar att tobaksodlingar ska etableras i Sverige. Målet är att göra Sverige självförsörjande inom 4 år! Potatisens fader, Jonas Alströmer, startar odlingar i Alingsås. Odlingar fanns som mest på ett 70-tal orter från norr till söder i landet, bland annat i Skåne och i Gränna.

Att odla tobak i svenskt klimat var inte alldeles enkelt. För att gro fröna tillräckligt tidigt på våren krävdes särskilda drivbänkar med halmbäddar i botten för att isolera mot den värsta kylan, sedan ett lager gödsel och överst kompostjord. Först i slutet av maj eller början på juni kunde plantorna sättas ut på åkrarna. Skörden skedde i augusti eller september för att bladen skulle hinna torka innan höstregnen.

Än idag odlas tobak i Sverige, om än inte i samma omfattning som på 1700-talet. Svenskodlad tobak finns bland annat i Lundgrens snus som innehåller ekologisk tobak, odlad i Fjälkinge i Skåne.

Snusets Historia 1600–1799

Jonas Alströmer startade några av de första tobaksodlingarna!

Svenska bönder bakar den första snusprillan

Det verkar som om den svenska tobaken fungerade bra till 1700-talsaristokratins luktsnus. Tyvärr gjorde det svenska klimatet att den tobak som odlades här var svår att tvinna till den tuggtobak som de lägre klasserna föredrog. Tuggtobaken var helt enkelt bättre lämpad för den som arbetade på åkrar och fält och behövde händerna fria.

Lösningen blev att mala tobaksbladen och blanda dem med vatten, salt, pottaska och smakgivare. När blandningen fått jäsa några veckor gick det att baka ihop den till prillor som lades under läppen. Den svenska snusprillan var född!

I nästa del av Snusets historia berättar vi hur böndernas hemmaodling av snus ledde till starten på svensk snusindustri. Nu tillbaka till den franska överklassen.

Franska revolutionen blir slutet för nässnuset

Den franska revolutionen 1789 blir inte bara slutet för den franska överklassen, utan även för alla extravaganser och vanor som förknippades med den. Dit hörde bruket av nässnus. Att snusa snuff blev inte bara omodernt - det kunde till och med vara politiskt riskabelt. Borgarna som kom till makten i Frankrike föredrog istället att röka cigarr.

Det verkar alltså som att bruket av nikotin var utbrett i samtliga samhällsklasser, men tog sig olika uttryck. Adeln hade sitt luktsnus, borgarna rökte cigarrer och bönderna tuggade tuggtobak. I alla fall fram till att det våta snuset gjorde sitt intåg!De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.