Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
Skatten på nikotinfritt snus chockhöjdes!

Skatten på nikotinfritt snus chockhöjdes!

Den första juli höjdes skatten på nikotinfritt snus – som Onico, Qvitt med flera – från 12 procent till 25 procent. Vi förklarar varför – så gott vi kan i alla fall.


Tobaksskatt, nikotinskatt eller bara moms?

Nikotinfritt snus som Onico, Qvitt, Zeroberg och KickUp omfattas inte av den vanliga tobaksskatten eftersom de inte innehåller tobak. Det finns också en nikotinskatt på tobaksfritt snus (all white), vätska till e-cigaretter och nikotintuggummi, men den gäller såklart inte nikotinfritt snus. Istället för tobak innehåller nikotinfritt snus växtfibrer, fyllnadsmedel, aromer och sötningsmedel.

Fram till nyss räknades nikotinfritt snus som livsmedel och omfattades därmed av livsmedelsskatten, eller livsmedelsmomsen, som är 12 procent.

Dubblerad skatt på snus utan nikotin från 1 juli 2019

29 maj 2019 kom en ny rättslig vägledning om nikotinfritt snus från Skatteverket. Där står det att nikotinfritt snus från 1 juli inte längre ska beskattas som ett livsmedel, med 12 procent skatt, utan istället med vanlig moms på 25 procent. Det innebär att skatten på nikotinfritt snus mer än dubbleras över en natt.

Beskattning av olika nikotin och snusprodukter
 Vanligt Snus
 Moms och tobaksskatt
 
 25 % + 451 kr per kilo 

 Tobaksfria portioner med nikotin 
 (All white)

 Moms och tobaksskatt  25 % + 200 kr per kilo

 Nikotin- och tobaksfritt snus
 
 Moms (tidigare Livsmedelsskatt)   25 % (12 % tidigare)

 

Troligen är Skatteverkets nya vägledning en effekt av att Livsmedelsverket tidigare i år publicerade ett ställningstagande om att tobaksfritt snus inte längre ska ses som ett livsmedel. Det baserar man i huvudsak på definitionen av livsmedel i EU-förordningen 178/2002 som uttryckligen exkluderar tobak och tobaksprodukter. Att nikotinfritt snus inte innehåller tobak tar man inte hänsyn till då det anses vara en ”snusliknande produkt”.

Det blir dyrare att sluta snusa

Nikotinfritt snus är vanligast bland personer som vill sluta snusa, där de flesta väljer den klassiska Onico.
När man slutar snusa behöver man göra sig av med både det fysiska nikotinberoendet och vanorna som omgärdar snusandet. Den värsta nikotinabstinensen går över ganska snabbt, men därefter gäller det att också klara av att bryta långvariga vanor som hjärnan lärt sig förknippa med en belöning i form av nikotinkicken.

Att kunna fortsätta lägga in en snus och att ha en dosa vilande i fickan lurar hjärnan och gör omställningen mindre svår för de flesta. Många före detta snusare har vittnat om att nikotinfritt snus gjort att de klarat sig från återfall under jobbiga perioder. Även 1177 rekommenderar den som vill sluta snusa att prova nikotinfritt snus. Men den 2019 blev det nikotinfria snuset dyrare att köpa, både i butik och på nätet. 

Livsmedelslagens hygienkrav gäller troligen fortfarande 

Trots att nikotinfritt snus inte är ett livsmedel så verkar det som att livsmedelslagen ändå omfattar nikotinfritt snus när det gäller regler om livsmedelshygien i produktionen. Här blir Livsmedelsverkets ställningstagande lite svårläst, men man påpekar att snus och tuggtobak uttryckligen omfattas av livsmedelslagen i en så kallad ”lagteknisk lösning”, trots att tobak inte är ett livsmedel. Man vill alltså att de hygieniska krav som ställs vid produktion av livsmedel också ska gälla tillverkning av snus. Med allra största sannolikhet gäller det också nikotinfritt snus och tobaksfritt snus.

Sammanfattning av vad som gäller nu

Det här är vad som gäller nu för nikotinfritt snus:

  • Livsmedelsverket säger, med stöd av definitionen i en EU-förordning, att tobak inte är ett livsmedel. Det gäller även tobaksfritt snus oavsett nikotininnehåll. (Detta är Livsmedelsverkets egen bedömning.)
     
  • Skatteverket har därefter beslutat att nikotinfritt snus inte längre ska beskattas som ett livsmedel, utan med vanlig moms – som är dubbelt så hög skatt.
     
  • Livsmedelsverket menar (troligen) att Livsmedelslagen fortsatt gäller – inte bara för vanligt snus och tuggtobak – utan också för nikotinfritt och tobaksfritt snus när det gäller hygienkrav vid tillverkningen.

Snus är inte längre alltid samma sak som tobak

Myndigheternas regelverk är många gånger svåra att begripa för den som inte är van vid juridiskt språk. Det blir inte enklare av att ”tobak”, ”snus” och ”nikotinfritt snus” ibland används som om de vore en och samma sak, vilket gör det svårt att alltid veta exakt vad som avses.

Utvecklingen när det gäller nya former av snus har gått väldigt fort de senaste åren. Det är knappt att vanliga snusare hänger med. Sedan länge har snus ofta klumpats ihop med cigaretter som ”tobak”. När det nu finns nya former av snus som inte är baserade på tobak, så hänger den gamla kategoriseringen ändå kvar.

Nikotinfritt snus som varken innehåller tobak eller nikotin klumpas ihop med produkter som är hälsofarliga och/eller beroendeframkallande.


Det är förstås inte lätt för en myndighetsperson eller en tobaksmotståndare som själv inte snusar att hänga med i utvecklingen. Vi är nog många snusare som inte heller har koll på alla nya produkter som dyker upp. Vem hade trott för tio år sedan att de snabbast växande nikotinprodukterna skulle vara all white-snus och e-cigaretter – som inte innehåller en enda molekyl tobak? Och nikotinfritt snus som varken innehåller tobak eller nikotin – på vilken grund ska det omfattas av regler och attityder som egentligen syftar till att komma till rätta med de hälsoproblem som förknippas med tobak – och då egentligen främst med cigaretter?

Nog är det dags att sluta sätta likhetstecken mellan tobak och snus nu?

Och om man ändå önskar att fler slutar snusa, varför vill man göra det dyrare för oss att öka chansen att lyckas?

Lämna gärna din egen kommentar om den nya skatten på nikotinfritt snus här nedanför!

Källor:

Skatteverket
Livsmedelsverket
1177.se


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.