Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Snusrapporten 2020

Snusrapporten 2020

Det finns närmare en och en halv miljon snusare i Sverige. Män och kvinnor i alla åldrar över hela landet snusar. Snusandet har varit en djupt rotad tradition i det svenska samhället ända sedan 1700-talet. Men även inom starka traditioner går det trender. Snusrapporten handlar om just detta.


Snusrapporten 2020 är framtagen av Snusjournalen för att kunna ge en färsk bild av försäljning och trender inom snus i Sverige. Snusjournalen är en oberoende aktör, alltid på snusarnas sida, och företräder inga varumärken eller tillverkare. 

Rapporten baseras på köpstatistik från 280 000 kunder hos Snusbolaget samt på en enkätundersökning där ett slumpmässigt urval om 2 700 av Snusbolagets kunder har svarat på frågor om sitt snusande. 

Snusrapporten innehåller helt enkelt allt som är värt att veta om snusande i Sverige!

Snabbfakta om snusförsäljningen 2020

  • Mer än var femte snusare handlar snus online.

  • Knox är det totalt mest sålda varumärket online.

  • Försäljningen av nikotinportioner ökade med över 200 % mot 2019.

  • Nikotinportioner och lössnus ökade 14 % respektive 3 %.  

  • Nikotinportioner är nu större än traditionella Original Portion.

  • Lyft toppar fortsatt listan över tobaksfria märken inom nikotinportioner. 

  • Flera sorter inom lössnus försvann utan att ersättas: Thunder, Phantom, LD, Knekt med flera.

  • Traditionell smak är fortfarande populärast, följt av nya tvåan mint.

  • Styrkan på snus delas in i normal, extra stark och nikotinfritt. Snusrapporten konstaterar en uppgång inom extra stark.

Sammanfattning

Tobaksfritt fortsätter att öka

Nikotinportioner, prillor utan tobak, fortsätter att växa lavinartat. Jämfört med januari 2020 så har försäljningen fördubblats under året, det vill säga med över 200 procent jämfört med 2019. 

Under 2019 var det 18 procent av snusarna som köpte både snus och nikotinportioner, men under 2020 hade den siffran minskat till 14 procent. Samtidigt ser man att andelen av Snusbolagets kunder som endast köper tobaksfritt har ökat från 11 procent 2019 till 23 procent under 2020. Fler och fler går alltså från att köpa både snus och nikotinportioner till endast tobaksfritt.

De tobaksfria prillorna utgör idag strax över 24 procent av allt snus som säljs på Snusbolaget, jämfört med januari 2020 då den siffran var 17 procent. Nikotinportioner utgjorde 22 procent av prillorna under 2020. 

Tillväxten var som högst i Stockholm, följt av Halland, Uppsala och Göteborg. Nikotinportioner är populärast i åldrarna 25-34. Den starkaste tillväxten finns också i den åldersgruppen. 

Bland kvinnor är varumärket Lyft det populäraste räknat i antal dosor, men det varumärke med högst andel kvinnor är On!. Kvinnor i åldrarna 40 år och uppåt föredrar Mini medan yngre kvinnor föredrar Slim. 

Bland de tillfrågade är det 25 procent som använder nikotinportioner regelbundet. 13 procent svarar att de använder tobaksfritt ibland. Endast fyra procent av de tillfrågade uppger att de aldrig hört talas om dessa prillor.

– Jag använder snus utan tobak ibland, säger snusaren Emil Jesperson från Enköping. Men det är ingenting som jag snusar dagligen, då man får inte samma känsla som med tobak. Men det är kul att prova nya sorter, så därför kör jag tobaksfritt ibland.

52 procent av de tillfrågade kvinnorna anger att man använder nikotinportioner regelbundet, mot 12 procent av männen som svarat. 

Varför använder snusarna då nikotinportioner? De tillfrågade uppger givetvis flera anledningar: det känns fräschare (62 procent), missfärgar inte tänderna (50 procent) eller mer hälsosamt (29 procent). 42 procent säger att det helt enkelt är godare.
– Jag tycker bättre om snus utan tobak, säger snusaren Lillemor Andersson från Strömstad. Sen uppskattar jag att tänderna inte blir missfärgade på samma sätt som av vanligt snus.

Bland männen uppger hela 17 procent att anledningen till att man använder tobaksfria prillor är att det inte missfärgar lakanen, ett problem bara 12 procent av kvinnorna har.

27 procent av kvinnorna uppger att det är mer diskret med nikotinportioner, jämfört med 15 procent av männen.

24 procent av kvinnorna uppger att man använder nikotionportioner som ett sätt att sluta röka, medan bara 8 procent av männen svarar samma sak.
– Efter att jag hade börjat med tobaksfritt snus kunde jag sluta röka, säger snusaren Hannah Zackrés från Abbekås, vilket egentligen inte var meningen, men eftersom det var mer lättillgängligt, godare och billigare blev det så. Jag mår bättre efter bytet. Jag har inte problem med andningen längre, är inte lika kall om fingrar och tår och det är skönt att slippa röklukten överallt. 

Det är främst bland kvinnor som tobaksfritt har växt. I januari 2019 var det 45 procent kvinnor som köpte nikotinportioner, i november 2019 hade den siffran växt till 50 procent, en siffra som står sig även 2020. Det kan alltså sägas vara det mest jämställda sättet att snusa!

Coronaåret 2020 – snusarna tog klivet ut på nätet

2020 blev året då de svenska snusarna tog steget ut på internet en gång för alla.

I Sverige finns det cirka 1,4 miljoner snusare. 280 000 av dessa handlade någon gång snus från Snusbolaget under 2020, vilket betyder att mer än var femte snusare helt eller delvis gör sina inköp av snus online. Inom E-handel brukar man tala om “tipping points” inom olika branscher: när mellan 6-15 procent av marknadsandelen flyttat online accelererar andelen då onlineköp anses vida accepterat bland konsumenter. Med en andel på nästan 20 procent för snusare 2020 får vi anse den gränsen vara passerad.

27 procent av de tillfrågade uppger att de oftare handlar online till följd av pandemin. 11 procent uppger att man har börjat köpa större kvantiteter under pandemin.
– Under pandemin har jag mest köpt snus på nätet och då i större mängder än tidigare, säger snusaren Shebly Niavarani från Johanneshov. Jag tycker att det funkar riktigt bra! 

Medelåldern hos Snusbolagets kunder är 37,5 år. Gotland har de äldsta onlinesnusarna och Kronobergs län de yngsta.

Snusrapporten 2020

Medelåldern hos kvinnor är högre: 38 år för riket. I Uppsala finns de flesta unga med en medelålder på 36,5 år och även här har Gotland högst medelålder, 41 år.

Snusrapporten 2020

Varför blir man snusare?

Den klart vanligaste anledningen till att börja snusa är att man vill sluta röka (41 procent). Nyfikenhet anges också som anledning: runt 23 procent anger att man sett någon annan snusa och därefter velat pröva. Nästan lika många (24 procent) blev bjuden av en vän eller familjemedlem och på den vägen är det.

– Jag blev introducerad av en vän och tyckte att det gav en bättre "nikokick" än andra nikotinprodukter, säger Hannah Zackrés. Det smakade också bättre, man luktade inte rök och det är billigare.

Bland kvinnliga snusare är siffran för de som främst ville sluta röka mycket högre än bland män (64 procent). Bland männen är det endast 30 procent som uppger detta, men det är fortfarande den vanligaste anledningen även bland män.

En överväldigande majoritet (84 procent) som började snusa för att sluta röka anger att de mår bättre efter skiftet. Endast en mindre del (16 procent) säger sig må oförändrat.

En majoritet av de svarande (41 procent) anger att de rökte förut men snusar endast i dag. Därefter kommer de som aldrig rökt utan började snusa direkt (32 procent). 19 procent säger sig ha både rökt och snusat förut men att man numera håller sig till enbart snuset. Endast 5 procent både röker och snusar i dag.

De flesta snusare anger att den största fördelen med snus gentemot andra nikotinprodukter är att det är en vana som inte påverkar andra (63 procent). För 46 procent är det helt enkelt en smaksak då snuset anses smaka bättre. Ungefär lika många anger att det känns bättre för hälsan (38 procent) som att det är en mer diskret vana (34 procent).

21 procent tar upp ekonomi – det är helt enkelt billigare att snusa jämfört med alternativen. 9 procent tänker på tandhälsan och svarar att snus inte missfärgar tänderna på samma sätt som rökning gör.

– Fördelarna är, att förutom händer och kläder inte luktar illa längre, är att man inte drar ner en massa gifter i lungorna, säger Shebly Niavarani. Så helt enkelt är det något bättre att snusa.

Så snusar svensken

Den svenske snusaren snusar oftast (41 procent) upp 5 dosor eller fler i veckan. Bara 2 procent snusar mindre än en dosa per vecka.

36 procent av de tillfrågade har snusat i mer än 20 år. De minst erfarna snusarna (5 procent) har snusat i mindre än ett år.

57 procent svarar att de är den ende i sitt hushåll som snusar och 17 procent snusar samma snus som sina vänner. 37 procent har inga som helst problem med att prata om snusande med andra medan 6 procent helst smyger med det.

Pandemin och arbete hemifrån har påverkat en del respondenters snusvanor. 15 procent uppger att de snusar mer under hemmajobbandet.
– Jag märker att när jag är hemma och arbetar så snusar jag lite mer än om jag är på kontoret, säger snusaren Pierre Sandell från Växjö. Jag vet inte riktigt varför det är så, men jag antar att det kan vara för det inte händer lika mycket hemma som på jobbet.

Snusarna om snusande

Svenska snusare upplever att det i stort sett är helt accepterat att snusa i dag. En överväldigande majoritet i undersökningen (99 procent) anser det. Det är under en procent som upplever att det inte är accepterat alls.

De flesta snusarna anser dock inte att det är socialt accepterat att röka i dag. Det är endast 5 procent som anser att det är helt accepterat.

16 procent har tidigare använt traditionellt snus men har slutat med det. Här ser vi hur nikotinportioner inte bara ersätter cigaretter, utan även den här sortens tobak.
– Jag började direkt med snus utan tobak, säger Hannah Zackrés. Jag har prövat snus med tobak, men tyckte inte att det smakade lika gott eller kändes lika fräscht. 

16 procent av de tillfrågade har tidigare använt tuggtobak, men har slutat med det. Något färre (14 procent) har slutat med e-cigaretter medan bara 4 procent svarar att de tidigare har använt någon övrig nikotinprodukt. Endast 1 procent svarar att de använder tuggtobak eller e-cigaretter i dag. Det verkar alltså som att Sverige med sina starka snustraditioner fortsatt går emot trenden med elektroniska cigaretter man har kunnat se i många andra länder.

Snusmärken och sorter

De mest sålda varumärkena i Sverige under 2020 var Knox och Lyft.

40 procent av snusarna är trogna en sorts snus. Runt en tredjedel av snusarna (34 procent) har två olika favoriter man växlar mellan och en ganska stor del byter regelbundet mellan 3-5 olika märken.

Den vanligaste anledningen (62 procent) till att man inte är ett snusmärke troget är helt enkelt nyfikenhet: man gillar att testa nya sorter och märken. Ekonomi är också en vanlig anledning – 17 procent av de svarande menar att deras favoritsnus är för dyrt. Ett annat svar (14 procent) är att variationen beror på att favoritmärket inte alltid finns att få tag på. En annan grupp (12 procent) skiljer på vardag och fest, medan ett fåtal (2 procent) snusar nikotinfritt i perioder.

Pandemin påverkar också här: 5 procent uppger att man har testat ännu fler märken under coronaåret.

Att göra eget snus

Det är Snusbolagets manliga kunder som står för en majoritet av köpen av DIY-snus, det vill säga gör det själv-snus. Män utanför storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg och Malmö) står för den största andelen. Ungefär 7 procent av Snusbolagets kunder köper endast DIY och ytterligare 2 procent köper både snus och DIY. 

I regel är det nyfikenhet som gör att man testar att göra sitt eget snus: 64 procent var helt enkelt nyfikna på resultatet. Men det är också till stor del en ekonomisk fråga då närmare hälften (49 procent) anger att anledningen till den egna tillverkningen är att det blir billigare. För en mindre del (13 procent) är det i stället en kvalitetsfråga: man anser sig kunna producera bättre snus än det som finns i handeln:

– Jag gör mitt eget eftersom det inte finns något snus på marknaden som är i närheten, säger Tommy Ask i Tingsryd. Dessutom är det betydligt billigare att göra sitt eget snus.

Det handlar dock fortfarande om småskalig produktion: det är en liten grupp (8 procent) som gör eget snus regelbundet och något fler (18 procent) som har testat att göra sitt eget snus.

Vi såg under 2019 ett generationsskifte inom DIY som fortsatte under 2020. Den egna snustillverkningen ökar mest i åldersspannet 18-44. Det fortsatt stora intresset för DIY syns tydligt på nätet, där man kan se många Google-sökningar på till exempel “Hur gör jag mitt eget snus?”.

– Jag kommer att fortsätta att göra eget snus så länge det är ekonomiskt fördelaktigt, säger snusaren Tomas Ljunggren från Mariestad. Nu blir det ju tyvärr inom kort en beskattning på råtobaken, så vi får väl se vad framtiden har i sitt sköte.

Det Tomas Ljungren syftar på är att råtobak från och med 1 juli i år ska beläggas med ”punktskatt på övrig tobak” på 1 957 kronor per kilo från att tidigare ha varit helt skattebefriat. Detta gör givetvis framtiden för gör-det-självarna mycket osäker.

Trender inom snus

Trenden vi såg gällande köp på nätet under 2019 håller i sig: onlineförsäljningen fortsatte att öka. Abonnemang med veckovisa leveranser direkt i brevlådan tog ytterligare fart under 2020. 
När det gäller trender inom snus så köper fler och fler svenskar nikotinportioner, 2020 var mer än var femte såld dosa tobaksfritt jämfört med 2019, då 1 av 10 dosor var tobaksfria, jämfört med 1 av 60 2018.
Nikotinportioner ökade över 200 procent mot 2019, White portion och lössnus ökade med 14 procent respektive 3 procent.

Vi kan även konstatera en uppgång inom kategorin stark. Stark är en nikotinstyrka på mellan 12-16 mg/g. Medelstyrkan inom kategorin sjönk dock aningen 2020 och låg på 14 mg/g.
Det är främst nya One samt Lundgrens Skåne Stark som har drivit upp storleken på kategorin.

Lössnuset ökade för första gången sedan 2017 med 3 procent, detta trots att en del sorter försvunnit helt under året. Knox och Smålands Brukssnus driver tillväxten. I län som Stockholm, Gävleborg, Västmanland, var ökningen till och med dubbelsiffrig. Traditionella varumärken som Ettan och General ökade med 2 procent respektive 6 procent.       
Under 2020 såg vi flera sorter försvinna inom lössnus utan att det tillkommer nya, vilket gjort att sortimentet inom den kategorin krymper. Exempel på märken som försvann under året är Thunder, Phantom, LD och Knekt. 

Nyhetslanseringar per kategori och år:*

Snusrapporten 2020

*2012 lanserades majoriteten av sorter på Snusbolaget. 

Storstad vs landsort

33 procent av konsumenterna bor i Stockholm, Göteborg och Malmö, medan då följaktligen 67 procent av snuset säljs till övriga delar av Sverige.

Bryter man ner försäljningen per capita så sticker Jämtland och Dalarna ut som områden där man snusar mycket. Mest snusar man i Malung-Sälen. Troligtvis är det många säsongskunder i Sälen som gör att området sticker ut. 

De områden där kundantalet ökat mest under pandemin är Stockholm (40 procent) och Göteborg med 36 procent. Att coronarestriktionerna blir mer påtagliga i storstadsområdena visar sig tydligt här, plus att leveransalternativen är bättre och fler i Stockholm.

I Vansbro är 200 av ortens 2 500 invånare kunder hos Snusbolaget.

Smakpreferenser skiljer sig mellan länen. Bryter man ned per stad blir skillnaderna ännu större.

Topplistan stad och smak

Traditionell: Norsjö 72 % 

Mint: Kista 28 % 

Bär: Mölndal 15 % 

Enbär: Falköping 17 % 

Lakrits: Bräcke 19 %

Kvinnor vs män

Snusande sågs tidigare som en väldigt mansdominerad aktivitet och rökning som en mer kvinnlig sådan. I dag ser vi en helt annan bild av snusandet – en mycket mer jämställd sådan.

Drygt 28 procent av Snusbolagets kunder 2019 var kvinnor, en ökning med två procent från året innan. Andelen kvinnor fortsätter att öka: 2020 är 31 procent av kunderna kvinnor.

När vi frågade varför man började snusa så svarade hela 65 procent av de kvinnliga konsumenterna att man ville sluta röka. Bland männen är det endast 30 procent som uppger detta, även om det fortfarande är den vanligaste anledningen.

Bland våra tillfrågade är det 92 procent av männen som använder snus mot 59 procent av kvinnorna. När det gäller nikotinportioner ser det annorlunda ut: 55 procent av kvinnorna använder dessa mot 19 procent av männen.

Knox är det populäraste snusmärket bland män, följt av One. Rite och Skruf Nyans var de märken som ökade mest bland män under 2020. Även bland kvinnor tar Knox förstaplatsen, följt av XR. Rite och Skruf Nyans var de två märken som ökade mest även bland kvinnor under 2020.  

När det gäller nikotinportioner så är Lyft och Zyn de två största märkena både bland kvinnor och män. De märken som ökar mest både bland kvinnor och män är Ace och Shiro.

Statistiskt underlag

Snusrapporten baseras på köpstatistik från Snusbolagets 280 000 årliga kunder. Underlaget baseras även på en enkätundersökning hos Snusbolagets kunder för att gräva djupare i trender kring snus. Ett slumpmässigt urval om 2 700 personer svarade på frågor om deras snusvanor samt om deras åsikter om snus.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.