Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Örebro

Så här snusar man i Örebro län

Egentillverkat snus går hem i Örebro län, här snusar en större andel än rikssnittet eget snus. Anledningen är främst att det är billigare.För siffror för hela riket - se här.
 

1. Varför väljer du att köpa snus på nätet? (Fler svar möjliga)

59% Det är smidigare
70% Det är billigare
33% Det finns ett större utbud

I Örebro län handlar fler än rikssnittet snus på nätet med motiveringen att utbudet är större. Rikssnittet är 23%.
 

2. Hur länge har du snusat?

2% Mindre än ett år
14 % 1-5 år
18% 6-10 år
26% 11-20 år
40% Mer än 20 år

I Örebro län är det en mindre andel som har snusat i mindre än ett år än rikssnittet som ligger på 4%.
 

3. Köper du olika snussorter eller märken?

38% Nej, jag snusar bara en sort
35% Ja, upp till 2 sorter eller märken
24% Ja, 3-5 sorter eller märken
3% Ja, mer än 5 andra sorter eller märken

Majoriteten i Örebro län snusar bara en sort men det är en lägre andel än rikssnittet som ligger på 43%.
 

4. Hur kommer det sig att du snusar flera olika sorter och märken?

8% Jag har olika behov olika tider på året
62% Jag vill testa nya sorter och märken
8% Jag snusar olika beroende på om det är vardag eller fest
20% Det är för dyrt att bara snusa mitt favoritsnus
 

5. Varför började du snusa?

37% Jag slutade röka
39% Jag ville testa och tyckte om det
8% Grupptrycket
10% Jag tyckte det var coolt
5% annan anledning

I Örebro län var grupptrycket dubbelt så stort som i övriga riket. 8% svarar att de började snusa på grund av grupptrycket, jämfört med rikssnittet på 4%.
 

6. De som svarade att de började snusa för att du slutade röka: Hur mår du efter skiftet?

48% Mycket bättre
40% Bättre
12% Oförändrat
0% Sämre
0% Mycket sämre

Örebro län ligger i linje med rikssnittet gällande hur man mår efter att ha bytt cigaretter mot snus.
 

7. Vad skulle du säga är fördelen med att snusa istället för att röka? (Flera svar möjliga)

60% Jag kan snusa där jag inte kan röka
70% Det luktar inte lika illa
45% Det är inte lika farligt
25% Det är billigare
50% Det känns fräschare

En större andel i Örebro län tycker att den största fördelen jämfört med cigaretter är att det inte luktar lika illa. Rikssnittet ligger på 57%.
 

8. “Kan jag få en snus?”  Vilken av följande beskrivningar stämmer bäst in på dig?

55% Jag delar med mig av snus till andra mer än vad jag tar
0% Jag erkänner, jag tar mer snus från andra än vad jag delar med mig av
45% Det går jämt ut

Man snyltar inte i Örebro län. 0% uppgav att de tar mer snus än de ger. Rikssnittet är 1%.
 

9. Hur mycket snusar du?

8% En dosa i veckan
47% En halv dosa om dagen
37% En dosa om dagen
6% 2-3 dosor om dagen
0 % Men än 3 dosor om dagen 

I Örebro län snusar en större andel 2-3 dosor om dagen jämfört med rikssnittet på 3%.
 

10. När tar du vanligtvis dagens första snus?

27% Innan 06.00
58% 06.00-08.00
9% 08.00-10.00
2% 10.00-12.00
0% 12.00-14.00
1% 14.00-16.00
0% Efter 16.00

I Örebro län är man mer morgonpigg än rikssnittet, 27% tar sin första snus innan klockan 06.00. Rikssnittet är 24%.
 

11. Hur coolt är det att snusa, tycker du? Skala 1 (inte alls coolt) till 5 (väldigt coolt)

70% 1
9% 2
18% 3
1% 4
2% 5

En något större andel i Örebro län anser att det inte alls är coolt att snusa. Rikssnittet: 69%.
 

12. Hur socialt accepterat är det att snusa, upplever du? Skala 1 (inte alls accepterat) till 5 (helt accepterat)

1% 1
7% 2
22% 3
31% 4
40% 5
 

13. Har du testat tobaksfritt snus?

3% Ja, jag snusar det regelbundet
54% Ja, jag har testat det
43% Nej

En mindre andel i Örebro län (3%) än rikssnittet (8%) snusar tobaksfritt snus regelbundet. Det är dock en större andel i Örebro län (54%) än rikssnittet (52%) som har testat tobaksfritt snus.
 

14. Vad är din inställning till tobaksfritt snus?

49% Det är bra
45% Jag förstår inte meningen med det
4% Jag visste inte att det fanns    

Fler i Örebro län än rikssnittet på 41% uppger att de inte förstår meningen med tobaksfritt snus.
 

15. Har du testat nikotinfritt snus?

3% Ja, jag snusar det regelbundet
49% Ja, jag har testat det
48% Nej
 

16. Vad är din inställning till nikotinfritt snus?

53% Det är bra
41% Jag förstår inte meningen med det
4% Jag visste inte att det fanns

En större andel i Örebro län (53%) än rikssnittet (49%) tycker att nikotinfritt snus är bra. Det är också färre (41%) än rikssnittet (43%) som inte förstår meningen med nikotinfritt snus.
 

17. Har du testat att göra eget snus?
16% Ja, jag snusar eget snus regelbundet 
20% Ja, jag har testat det
64% Nej   

I Örebro län snusar fler än rikssnittet eget snus regelbundet. Rikssnittet är 13%.
 

18. Varför gör du eget snus? Urval: De som gjort eget snus. Fler svar möjliga.

63% Det är billigare
29% Jag gör bättre snus själv
50% Jag var nyfiken på hur det skulle bli
0% Det känns modernt
3% Annan anledning:    

I Örebro gör man eget snus främst för att det är billigare. Rikssnittet är 58%.

 Om undersökningen
Undersökningen är genomförd under mars månad bland Snusbolagets kunder. Totalt deltog 3500 personer i undersökningen.

 De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.