Viktigt utslag for Sveriges snusare

Viktigt utfall for Sveriges snusare

Genom att avslå regeringens ANTDS-proposition, har Riksdagen förhindrat en ökning av de mycket låga rökningsrelaterade dödstalen i Sverige, skriver Snusbolagets kommunikationschef Markus Lindblad i ett debattinlägg i Göteborgsposten.


Efterlyser skadereduceringsperspektiv

Snusjournalen kunde tidigare berätta om en potentiell majoritet för att reglera snus och nikotinportioner annorlunda än cigaretter – så kallad skadereducering. I går offentliggjordes att regeringens förslag om en ny strategi för alkohol, narkotika, tobak, doping och spel om pengar (benämnd samlingsförkortningen ANDTS) för 2021–2025 avslås. Socialutskottet har bett om att riksdagen säger nej till regeringens proposition. Detta eftersom de anser att regeringen bör omarbeta sin strategi och bland annat ta hänsyn till att olika nikotin- och tobaksprodukter kan orsaka olika stora skadeverkningar i strategins övergripande mål.

- Genom att avslå regeringens ANDTS-proposition har svenska politiker räddat livet på 3 400 svenska män per år. De har dessutom öppnat en dörr för att årligen kunna rädda upp till 210 000 europeiska män från att dö i allvarliga rökningsrelaterade sjukdomar, skriver Lindblad.

Föreslagna förändringar från nuvarande strategi

I den avslagna ANDTS-propositionen redogör regeringen för en förnyad strategi för politiken avseende bland annat tobak och nikotinprodukter. Syftet är att ange mål och inriktning för hur de berörda områdena ska hanteras av regeringen och myndigheterna de närmsta fyra åren. Som en del av förslaget ville regeringen skärpa den redan hårda EU-linjen genom att likställa snus och nikotinportioner med cigaretter. Regeringen ville dessutom begränsa de svenska snusarnas tillgång till snus med samma argument som man vill begränsa tillgången till heroin.

I debattinlägget poängterar Lindblad att snus under inga omständigheter kan likställas med heroin, men däremot bidra till att minska skadorna från rökning, vilket han anser borda vara ett huvudmål med den svenska tobakspolitiken.

- Snus och liknande nikotinprodukter måste därför regleras annorlunda. Risken om regeringens proposition gått igenom är att en sämre tillgång till snus förstört decennier av svenska framgångar att minska rökningen, skriver Lindblad.

Regeringen måste nu omarbeta sitt förslag till strategi – en seger för Sveriges snusare och den svenska folkhälsan.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.