Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Velo studie från BAT

Ny studie understryker Velo som ett alternativ med minskad risk jämfört med cigaretter

I en värld där tobaksrelaterade sjukdomar fortsätter att vara en ledande orsak till förtida död, pekar ny forskning på vikten av att hitta mindre skadliga alternativ för rökare. Forskningen kommer från en nyligen publicerad studie i "Biomarkers Journal" (som summerats av BAT), som genom denna belyser och utforskar effekterna av nikotinpåsar, i detta fall Velo.


Hälsoeffekter av att använda Velo nikotinpåsar jämfört med cigaretter

Studien som genomfördes visar på att individer som uteslutande använt Velo i över sex månader uppvisade betydligt bättre resultat på flera indikatorer kopplade till rökrelaterade sjukdomar jämfört med rökare. Dessa indikatorer inkluderar biomarkörer för exponering och potentiell skada som är relevanta för sjukdomar som cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt studien visade Velo-användarna på lägre nivåer av exponeringsbiomarkörer, baserade på prioriterade toxiner enligt WHO, World Health Organization, men även fördelaktiga skillnader i majoriteten av biomarkörerna för potentiell skada.

Denna studie tillför viktig ny data och insikter i om den verkliga hälsoeffekten av att använda Velo jämfört med att röka, och stärker argumentet för skadereduktion genom användning av orala nikotinpåsar. Resultaten bidrar till den växande bevisningen för nikotinpåsar som en produkt med minskad risk jämfört med den för rökare.

Hur gick studien till?

Forskningen bestod av en tvärsnittsstudie som inkluderade deltagare från Danmark och Sverige, i åldrarna 19-55 år, som exklusivt använt Velo i över sex månader, är rökerare, tidigare varit rökare och aldrig tidigare rökt. 

Deltagarna använde sina produkter (Velo nikotinpåsar eller cigaretter) precis som vanligt under ett dygn. Genom att analysera blod-, urin- och andningsprover, samt andra kliniska mätningar, kunde forskarna jämföra biomarkörsnivåerna mellan grupperna.

  • "Det här visar på vikten av fortsatt forskning för att förstå och utveckla mindre skadliga alternativ för rökare. Medan dessa produkter inte är riskfria och är beroendeframkallande, pekar resultaten på en potentiellt väsentlig roll för Velo och liknande produkter i strävan att minska de hälsoeffekter som är associerade med tobaksanvändning", säger Markus Lindblad, Head of Legal & External Affairs, Haypp.com.
     
  • "I en tid då vetenskaplig forskning och innovation spelar en avgörande roll för folkhälsan, erbjuder denna studie en lovande inblick i framtiden för tobaksskadereduktion. Det är framsteg som fortsätter att utvecklas, med potential att göra en verklig skillnad för miljontals människor världen över", säger Markus Lindblad, Head of Legal & External Affairs, Haypp.com.

Sammanfattning av studien och resultaten

Enligt studien, som belyser vikten av att förstå hur nikotinpåsar påverkar hälsan jämfört med tobaksprodukter, har användare av Velo avsevärt mindre exponering för tobakstoxiner jämfört med rökare. Resultaten visar även på mer gynnsamma biomarkörer för potentiell skada som är associerade med tobaksrelaterade sjukdomar. 

Resultaten togs fram med hjälp av en tvärsnittstudie med fokus på biomarkörer för skada och exponering av tobakstoxiner. Studien inkluderade deltagare i åldrarna 19-55 år från både Danmark och Sverige och bestod av Velo-snusare, rökare, tidigare rökare och personer som aldrig tidigare rökt. Efter att under 6 månader använt sina produkter precis som tidigare, utfördes olika prover som blod, urin och andning för att mäta och jämföra hälsoeffekterna. 

  • Studieområde: Jämförelse av biomarkörer för exponering och potentiell skada samt fysiologiska och subjektiva hälsomått hos exklusiva användare av nikotinpåsar och personer med olika rökvanor.

  • Metod: Tvärsnittsstudie i Sverige/Danmark med fokus på biomarkörer för skada och exponering för tobakstoxiner.

  • Deltagare: Exklusiva användare av Velo nikotinpåsar, nuvarande rökare, tidigare rökare och personer som aldrig rökt.

  • Resultat och slutsats: Jämfört med rökare påvisar användare av Velo nikotinpåsar avsevärt mindre exponering för tobakstoxiner potentiell skada som är associerade med tobaksrelaterade sjukdomar.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.