Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17.00
Vad innehåller min nikotinportion? Lär dig mer på informationstjänsten NicoLeaks

Vad innehåller min nikotinportion? Lär dig mer på informationstjänsten NicoLeaks

I Sverige och många andra länder saknas regleringar för tobaksfria orala produkter, så kallade nikotinportioner. För att konsumenterna tydligare ska kunna se vad det är de stoppar under läppen lanserar nu Snusbolaget tillsammans med ledande e-handelsaktörer i flera marknader en ny digital tjänst – NicoLeaks.com.


Under det senaste året har Snusbolaget låtit det oberoende laboratoriet Eurofins testa över 250 produkter från en rad olika tillverkare. Man har därmed skapat ett omfattande bibliotek av rapporter som undersöker innehållet i nikotinportionerna. Särskilt noggrant har man tittat på pH-värde och nikotinstyrka som finns med i den marknadsstandard för nikotinportioner som Snusbolaget följer.

– Det är viktigt att nikotinhalten inte överskrider gränsvärdet om 20mg per portion, men även pH-värdet spelar stor roll för nikotinstyrkan då det också styr hur effektivt nikotinet tas upp genom munnens slemhinnor, säger Erik A.O. Engström, hållbarhetschef på Snusbolaget.

Läs mer: pH eller nikotin - vad avgör styrkan på snus?

Både pH-värde och nikotinstyrka listas nu i databasen på Nicoleaks.com, och detaljerade labboratoriska rapporter kan laddas ned av den som vill veta mer om sin favoritprodukt.

Vad händer om något är fel?

Produkter som med är på rätt sida om de satta gränsvärdena och inte har något annan anmärkning från sitt resultat markeras ”gröna” på NicoLeaks.com. Om en produkt överskrider gränserna och har exempelvis mer än 20 mg nikotin per portion rödmarkeras produkten och tas dessutom bort från Snusbolagets sortiment. Däremot ligger en produkt nära gränserna på 20 mg nikotin eller framförallt har ett pH-värde över 9.1, vilket är gränsen enligt marknadsstandarden, så får den en gul markering i databasen. Om pH-värdet är över 10.0 blir den däremot också röd.

Erik A.O. Engström igen:
– Om en produkt ligger nära gränsvärdet för nikotinhalt utan att överskrida eller har ett högt pH gulmarkerar vi produkten och för dialog med tillverkaren. Vi vill samarbeta med våra leverantörer och ge dem chansen att rätta till eventuella anmärkningar. Efter ett par månader testar vi produkten igen och publicerar uppföljande rapport för allmänheten. Rödmarkerade produkter ger vi däremot ingen dispens.

Snusbolagets kommunikationschef Markus Lindblad utvecklar:
– För producenterna fungerar testerna som en kvalitetsstämpel. Upptäcks brister har man genom dialog möjlighet att arbeta tillsammans med producenten för att utveckla produkterna. Detta är särskilt värdefullt för nya produktsorter och mindre tillverkare.

De flesta nikotinportionerna håller måttet

Att testa så många produkter är tidskrävande och kostsamt, men glädjande nog har det visat sig att de allra flesta tillverkare är väl inom marginalerna. Bara tre produkter har rödlistats och tagits bort ur sortimentet till följd av för höga värden. En del produkter har blivit gulmarkerade, och ligger alltså nära gränsvärden utan att överskrida dem alternativt inom marginalen. I dessa fall har tillverkaren kontaktats och fått möjlighet att korrigera produkten i väntan på ny prövning.

Transparens för konsumenternas skull

Enligt Markus Lindblad är syftet med NicoLeaks att öka transparensen runt en produktkategori som saknar ordentliga regleringar:
– Vi vill öka transparensen inom industrin och ser det som en självklarhet att konsumenterna ska kunna veta vad de stoppar under läppen. Detta är extra betydelsefullt då det idag saknas regleringar för nikotinportioner. Om myndigheterna inte klarar av att reglera den här typen av produkter så måste vi återförsäljare i stället ta ett ökat ansvar för detta.

Lär dig mer om din favoritprodukt

NicoLeaks är skapat för att du lätt ska kunna få information om din favoritprodukt och lära dig mer om dess innehåll. Kolla själv på NicoLeaks.com


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.