Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Sanningen om snus och blodsocker

Sanningen om snus och diabetes

Vad vet vi om snus och blodsocker? Är det dåligt att snusa för blodsockret, och finns det något samband mellan snus och diabetes? Snusjournalen grottar ner sig.

När det gäller sambandet mellan snus och blodsocker finns det delade meningar. Det har gjorts epidemiologiska studier, men saknas medicinskforskning. Innan vi kikar närmare på detta, låt oss berätta vad diabetes och högt blodsocker egentligen innebär.

Vad är diabetes?

Diabetes, eller sockersjukan som den tidigare kallades, är en kronisk sjukdom som innebär att blodsockret är för högt. Ungefär 500 000 människor har diabetes i Sverige.

Olika typer av diabetes

Det finns två olika typer av sjukdomen. Diabetes typ 1 innebär att kroppen inte längre kan tillverka insulin på egen hand. Diabetes typ 2, den vanligaste typen, innebär att kroppen kan tillverka insulin men att det inte är tillräckligt. Denna variant drabbar vanligen personer över 40 åroch kallas i folkmun för ”åldersdiabetes”. Det händer dock även att yngre personer insjuknar.

Vad sker i kroppen vid diabetes?

Hela förloppet börjar i tarmen. Varje gång vi äter bryts kolhydraterna ner till glukos (socker) och transporteras därefter till blodet och vidare till kroppens celler. Om inte det naturliga hormonet insulin öppnar upp cellen och släpper in sockret uppstår ett problem. Sockret stannar då kvar i blodbanan och blodsockret stiger. Detta förlopp är orsaken till diabetes.

Symtom för diabetes

Om du behöver kissa ofta, är extra törstig och tappat i vikt kan detta vara tecken på sjukdomen. Även en doft av aceton i munnen kan vara ett symtom. 

Insjuknandet i diabetes typ 1 sker vanligtvis under en kortare period med tydliga symtom. 

Vid diabetes typ 2 kommer symtomen oftast långsamt och vissa märker ingenting alls till en början.

Behandling för diabetes

En diabetiker behöver ta insulin för att hjälpa kroppens celler att ta upp sockret i blodet och hålla blodsockervärdet på en stabil nivå. Man kan också göra mycket för att själv påverka blodsockervärdet. Motion, sund kost och att undvika rökning hjälper på traven. Vid övervikt kan det vara klokt att gå ner i vikt.

Diabetes är en allvarlig sjukdom som påverkar hela ens liv, men det är viktigt att betona att de allra flesta som får diagnosen lever ett stabilt liv. Sjukdomen brukar beskrivas som en livsstil.

Sanningen om snus och blodsocker

Vad gör snus med blodsockret?

Låt oss först konstatera att det saknas medicinsk forskning inom området snus och blodsocker. Det finns alltså ingen medicinsk forskning som tydligt visar att snusare har ökad risk för diabetes. Det finns däremot epidemiologiska studier. En av dem har gjorts vid Karolinska Institutet i samarbete med Umeå universitet och Lunds universitet.

I denna studie följde forskarna 54 500 män under 23 års tid med fokus att studera snusets effekter. Under dessa år drabbades 2441 av personerna av typ 2-diabetes.

Kortfattat säger studien att de som snusar mer än en dosa per dag löper 70 procent ökad risk att drabbas av diabetes. Personer som snusar fem till sex dosor i veckan hade 40 procent högre risk. De som snusar mindre än fem dosor i veckan hade däremot ingen riskökning. Det beror alltså på mängden snus man förbrukar.

Nikotinets effekt på kroppen

Resultatet skulle kunna förklaras av nikotinets effekter, menar forskarna. Nikotin påverkar blodcirkulationen, höjer pulsen och drar samman blodkärlen. Detta skulle kunna ge sämre förutsättningar för kroppen att ta upp socker från blodet.

Exakt hur stor mängd nikotin kroppen tar upp beror på hur länge man har prillan under läppen och på snusets egenskaper, så som nikotininnehåll, pH-värde och fukthalt. Upptaget av nikotin är också högst individuellt.

Studien från Karolinska besvarar inte alla frågor. Bland annat står det oklart hur stor en dosa är enligt studien. Vad innebär egentligen mängden ”en dosa per dag”?

Det finns också frågetecken kring hur forskarna lyckats särskilja orsaker. En epidemiologisk studie innebär att man undersöker sammanhang, men man kan inte helt säga vad som orsakat vad. Därför står det oklart hur forskarna har rensat bort andra livsstilsfaktorer.

Läs mer om vad Snusjournalen funderar kring studien här i Snus och hälsa – del 4.

Ingen signifikant ökad risk för snusare

En annan studie som är intressant i sammanhanget är The Northern Sweden MONICA Study, som undersökte sambandet mellan snusande och insulinresistens. Resultatet visade att blodinsulinnivåerna är högre hos snusare jämfört med icke-snusare, men slutsatsen blev ändå att risken för diabetes inte ökade signifikant för snusare.

Övervikt och rökning ökar risken för diabetes

I det enskilda fallet kan det vara svårt att veta vad som lett till att man utvecklat diabetes.  Ärftlighet påverkar risken, men även övervikt, stress och dåligt med motion är riskfaktorer.
”Diabetesutvecklingen drivs till stor del av livsstilsfaktorer och för att minska sin diabetesrisk bör man undvika tobaksbruk, övervikt, samt vara fysiskt aktiv” säger Sofia Carlsson, forskare vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet.

Helt enkelt: Rör på dig, äta bra mat och undvik rökning. Om man dessutom håller sig till max fem snusdosor per vecka bör ens risk ej öka för sjukdomen.   


Källor: 1177.se, diabetesförbundet, svt.se, Dagens Medicin, lakartidningen.se.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.