Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Riskreduktion saknas i förslag till höjd tobaksskatt

Riskreduktion saknas i förslag till höjd tobaksskatt

Nyligen offentliggjordes budgetpropositionen för 2022. Bland annat föreslås att skatten på tobak ska höjas mer än vad som tidigare aviserats. Principen om riskreduktion - att produkters skadlighet ska ligga till grund för reglering - beaktas emellertid inte.


Vad handlar det om? 

Varje år lämnar regeringen förslag till hur riktlinjer för den ekonomiska politiken ska se ut för kommande år. Regeringen har tidigare meddelat att man vill höja tobaksskatten 2023. Det nya förslaget innebär även ytterligare en höjning i 2024. Motivet är att skatterna på tobak inte har hängt med i den övriga prisutvecklingen i samhället trots att de har räknats upp årligen. Vad ökningen kommer att innebära i kronor kommer regeringen att återkomma med vid en senare tidpunkt.

Punktskatt som strategiskt verktyg

I samband med att regeringen har lagt fram förslag till höjd tobaksskatt aktualiseras åter igen debatten kring beaktandet av ett riskreduktionsperspektiv i regleringar av tobak- och nikotinprodukter. Frågan har tidigare gjorts gällande när regeringen la fram förslag till införande av skatt på råtobak. I ett särskilt yttrande tydliggjorde då Centerpartiet att de ställde sig bakom förslaget men anförde att ”punktskattesystemet behöver användas strategiskt i syfte att skademinimera”. Genom att ta hänsyn till olika skadeverkningar anser man att ett flertal politiska och sociala handlingsalternativ öppnas för att minska tobaksrelaterade skador.

Hänsyn till olika produkters grad av skadlighet saknas emellertid i den nya utredningen om nikotin- och tobaksprodukter och nu även i budgetpropositionens förslag till höjd punktskatt på tobak. Mot bakgrund av detta ber kommunikationschef i Snusbolaget, Markus Lindblad, oppositionen om att säga ifrån:

- Ska vi konvertera de kvarstående rökarna och rädda liv är vi beroende av att fördelarna med att konsumera nikotin utan att dra in rök i lungorna återspeglas i regleringen. Vi hoppas nu att oppositionspartier med delad andemening ber om att riskreduktion beaktas så att en majoritet kan samlas för den svenska folkhälsan, säger Markus Lindblad.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.