Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
resa med snus finland

Inför Hockey-VM i Finland: vad gäller för snusaren?

För första gången på tre år är publiken välkommen när Finland laddar för ishockey-VM i Tammerfors (Tampere). Inför mästerskapet, som spelas den 12–23 maj, reder vi ut vad som gäller för dig som snusare på resande fot i Finland.

På senare år har snusets popularitet rusat hos våra grannar i öst. Nu ser det ut som att det kan bli slut på all införsel av produkten. I den här artikeln hittar du information om nuvarande regler samt vad ett eventuellt importförbud kommer betyda för dig som reser till eller bor i vårt kära grannland. Är det olagligt att snusa i Finland?

Tillverkning och försäljning av snus är, precis som i resten av EU, förbjudet i Finland. Att importera snus till personligt bruk är dock tillåtet i dagsläget. Jämfört med övriga medlemsländer i EU råder det däremot striktare regler för hur mycket du får ta med dig till Finland. Som mest får en privatperson ha med sig 1 kg per kalenderdygn. Det motsvarar cirka 2–4 stockar snus, beroende på dosornas vikt.

Planerar du nästa semester och undrar om du får ta med dig ditt snus? Läs gärna vår guide om att snusa på semestern.


Får jag ta med tobaksfritt snus till Finland?

För snus utan tobak, så kallade nikotinportioner eller tobaksfritt snus, är det annat som gäller. Eftersom produkterna faller in under läkemedelslagen omfattas de av andra införselregler än de för snus. Nikotinstyrkan får inte överstiga 4 mg per portion, och mängden som importeras får inte vara mer än en årsförbrukning. För import av starkare produkter krävs ett importtillstånd, till exempel i form av recept utfärdat av en läkare.

*Uppdatering: Tidigare har nikotinpåsar klassats som medicinsk produkt, vilket inneburit att du som resenär måste uppvisa läkarintyg för att resa med nikotinpåsar till Finland. Nikotinpåsar inkluderas numera i Tobacco Act, och medan nya regleringar tas fram, råder inga regleringar förutom 18-årsgräns för att resa in i landet med nikotinpåsar. Samma regler gäller som tidigare för tobakssnus.


Införsel av snus kan komma att förbjudas

Finland har som mål att bli tobaks- och nikotinfritt till år 2030. För att utreda hur detta ska gå till har det finska social- och hälsovårdsministeriet tillsatt en arbetsgrupp. I dagarna kom gruppen med sin rapport, som bland annat föreslår att förbjuda all privat import av snus.  

Ambitionen är att genomföra förbudet under nästa mandatperiod (2023-2027). Om förslaget blir lag, blir det slut på all snusinförsel. Med andra ord skulle det bli olagligt att ta med sig snus, tuggtobak eller luktsnus över finska gränsen.

 Däremot finns det inget förslag om att förbjuda privat import av cigaretter eller annan röktobak. Anledningen? Dessa produkter är i dag tillåtna på EU:s inre marknad, och import kan därför inte förbjudas av enskilda medlemsstater.

Om importförbud av snus införs skulle det kunna resultera i att många snusare i Finland väljer cigaretter i stället, även om det är betydligt skadligare. Det skulle få förödande konsekvenser för folkhälsan.


Varför vill Finland förbjuda import av svenskt snus?  

De senaste åren har snusandet bland den finska befolkningen ökat.

Fram tills nyligen har snus främst använts av finlandssvenskar och boende längs finska kusten. Enligt Hufvudstadsbladet har dock snuset börja sprida sig över hela landet. Eftersom majoriteten av snuset som förs in kommer via den svenska gränsen, får Sverige en stor del av skulden.

När Sverige blev medlem av EU fick vi ett undantag för det svenska snuset. Ilkka Oksala, som leder den finska arbetsgruppen, påpekar att Sverige beviljades undantaget på villkor att snus inte skulle spridas utomlands. Han anser att det inte har gjorts tillräckligt för att minska spridningen över landgränserna.

  • Sverige har misslyckats rejält, om de ens har försökt leva upp till det villkoret, säger Oksala till Hufvudstadsbladet.

Flera protesterar

Flera kritiska röster har höjts mot att snuset skulle förbjudas i Finland. En av dessa är den åländska riksdagsledamoten Mats Löfström. Han menar att ett förbud mot införsel skulle öka den organiserade brottsligheten, och anser att en bättre lösning vore att göra produkten laglig i landet.  

Riksdagsledamoten tar också Sverige i försvar.

  • Arbetet med att minska på rökningen har lyckats bra och är ett bra exempel på att man har lyckats minska skadeverkningarna utan att införa förbud, säger han i en intervju med Hufvudstadsbladet.  

Sedan tidigare finns en bred politisk opinion i Finland för att häva snusförbudet. Under 2019 genomförde Svenska Yle en enkät som visade att det fanns representanter från så gott som alla riksdagsgrupper som ville legalisera snus.


Ett hot mot gränshandeln

Förslaget har även väckt oro bland svenska snusförsäljare. Varje år åker tusentals finländare över till Sverige för att köpa hem snus, bland annat till Haparanda. Det är till och med så vanligt att ett frekvent sökord på Google bland våra finska vänner ärnuuska Haaparanta (på svenska ”snus Haparanda”. Förbjuds privat import av snus kan det få stora konsekvenser för de svenska snusförsäljarna vid gränsen till Finland.

Ett förbud skulle också kräva stora resurser från polis, tull och gränsmyndigheter.

  • Om man vill införa ett förbud måste man också försäkra att det finns resurser att övervaka det. En dåligt övervakad lag leder till sämre laglydighet och det är inte önskvärt, säger Hannu Sinkkonen vid Tullen i Finland i en intervju med Svenska Yle.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.