Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Rekordrespons på EU:s ”Call for Evidence

Rekordrespons på EU:s ”Call for Evidence"

Förra månaden kunde Snusjournalen berätta att den Europeiska kommissionen hade öppnat en "Call for Evidence", med syfte att utvärdera reglerna för tobakskontroll. Konsultationen mottog närmare 25 000 bidrag från organisationer och experter, men framför allt: EU-medborgare. Det är rekordmånga bidrag.


Väcker engagemang 

Den 20 maj inledde EU-kommissionen en öppen process med uppmaning att dela åsikter om den nuvarande EU-lagstiftningen för tobakskontroll. I genomsnitt får konsultationer med dessa tidsramar cirka 350 bidrag. Den här gången bevittnade EU-kommissionen deltagande av nästan 25 000 personer, vilket gör det till det mest besvarade EU-konsultationen hittills, enligt EU Political Report.

Allmänheten är för skademinskning 

En överväldigande majoritet av bidragen förespråkar ett främjande av skadereducerande produkter. Mer än 90 % av svaren kom från EU-medborgare. Konsumenter gjorde sina röster hörda och uppmanade EU att anta en skadereducerande strategi för nikotinprodukter, vilket är talande för hur viktig frågan är för EU-medborgare.

Utöver medborgare deltog även organisationer som Haypp Group, moderbolag till Snusbolaget och världens största e-handlare av nikotinprodukter, som identifierade flera möjligheter till förbättringar. I svaret betonade Haypp Group vikten av ett gemensamt regelverk på EU-nivå för nikotinportioner. Nikotinportioner har förändrat rökvanorna på de marknader där de säljs och det finns betydande folkhälsofördelar att vinna genom att anta ett produktspecifikt regelverk som tillgängliggör produkterna på EU-marknaden.

Folket har talat. Kommissionen måste lyssna. Det massiva intresset för frågan är ett vittnesmål om att konsumentmakt är en viktig kraft, och det är ett viktigt steg i kampen för att få myndigheterna att inse potentialen med skadereducering.

Vad nu? 

EU-kommissionens ”Call for Evidence” är det första av tre samråd i utvärderingen. Kommissionen kommer att hålla ett offentligt samråd under fjärde kvartalet av 2022 och förväntas fatta beslut under andra kvartalet av 2023.

Bidragen kan nås här.

Läs hela Haypp Groups svar här.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.