Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00

Snusets roll för folkhälsan

Det svenska snuset är unikt på flera sätt. Men en av de viktigaste egenskaperna är dess särställning bland tobaksprodukter. Att tobaken konsumeras utan att rök inhaleras innebär att de negativa hälsoeffekterna förknippade med cigarrettrökning helt undviks.

Det finns mycket att säga om snuset och dess inflytande på folkhälsan. Hälsofördelarna med det svenska snuset har med åren fått alltmer uppmärksamhet, bland annat i en rad forskningsstudier. I takt med detta har det internationella intresset för det svenska snuset som ett mindre skadligt alternativ till traditionell tobakskonsumtion ökat.

Enligt världshälsoorganisationen WHO dör ungefär 7 miljoner människor varje år av rökrelaterade sjukdomar. Sverige har i dag lägst tobaksrelaterad dödlighet i EU, vilket sannolikt hänger ihop med att Sverige också har längst antal rökare i hela EU eftersom många i stället föredrar snuset. Detta har resulterat i att det bland svenska män förekommer mindre än hälften så många rökrelaterade dödsfall som i övriga EU. 

För många är snus ett hjälpmedel för att sluta röka med alla fördelarna det innebär, särskilt vad gäller hälsa och välbefinnande. I Sverige och Norge är snusandet det vanligaste sättet att sluta röka. I Sverige har tillgången på snus som ett mindre skadligt alternativ haft effekten att 3 400 liv räddas årligen, allt enligt en ny studie. Det svenska snuset kan således sägas ha spelat en betydande roll för den svenska folkhälsan – något som är värt att uppmärksamma och reflektera över alla dagar i året, men kanske särskilt på Snusets dag!