Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Visionen om ett rökfritt Europa

Visionen om ett rökfritt Europa

Tobaksrökning är ett av världens allvarligaste folkhälsoproblem och en av de främsta påverkningsbara riskerna för sjukdom och förtidig död. Det är en global epidemi som årligen orsakar mer än åtta miljoner människors död. Sju miljoner av dessa var rökare eller tidigare rökare medan en hel miljon drabbades på grund av passiv rökning.

Politikens uppgift är att skapa möjligheter och goda förutsättningar för att du som medborgare ska kunna fatta välgrundade beslut. Idag utgår lagstiftningen i EU och de flesta länder ifrån att allt bruk ska minskas - oavsett hur pass skadlig konsumtionen är. Säkrare nikotinprodukter likställs ofta med cigaretter trots att det finns betydande skillnader i skadeverkningar.

Vår vision är ett rökfritt Europa genom att inspirera till hälsosammare val av njutningsmedel. Vår målsättning är att lagstiftningen moderniseras, baseras på forskning och går mot en riktning där produkter regleras efter skillnader i risk.

Sverige har i dag det lägsta antalet rökare i hela EU. Det ska vi vara stolta över. Att Sverige idag näst intill klassas som ett rökfritt land visar att vi har ett framgångsrecept som fler länder i Europa och världen borde ta efter, istället för att motarbeta.

I år är det EU-val. Vi tycker att EU borde erkänna Sveriges unika framgång och pusha resten av Europa i rätt riktning. Tyvärr går utvecklingen just nu i motsatt riktning. Men du kan göra skillnad. Vi behöver folkvalda med höga ambitioner för folkhälsans skull!

Därför presenterar vi på Snusbolaget förslag för:

✅ En nollvision för rökningsrelaterad dödlighet

✅ Att möjliggöra val av säkrare nikotinprodukter för att fasa ut de farliga cigaretterna

✅ En skattepolitik där det lönar sig att byta

✅ En mer hållbar framtid

Läs mer om alla våra förslag i vårt valmanifest! Du hittar det på vår EU-valsida 

Emma Ophus Lantz
Ansvarig för EU-frågor, Snusbolaget.seDe kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.