Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00

Tobak, rökning & folkhälsa

Du letar efter cigarrer, röktobak eller pipor va?

2018 slutade vi på Snusbolaget med försäljning av röktobak, cigarrer, pipor och andra röktillbehör. Nu hittar du endast snus, all white och nikotinfritt på hemsidan. Varför vi valde den vägen kan du läsa mer om under nästa rubrik.

Om du vill leta efter andra rökfria produkter kan du klicka dig vidare via länkarna här nedanför:

Folkhälsan i Sverige & röktobak

Rapporten ”Folkhälsan i Sverige – årsrapport 2018” visar tydligt problemen med tobaksrökning i Sverige. Den säger bland annat att:

- Den dominerande orsaken till lungcancer är rökning, och antalet lungcancerfall idag speglar rökvanorna för 20 år sedan och längre tillbaka.

Den visar även den positiva utvecklingen med tobaksrökning i Sverige:

- Daglig tobaksrökning har minskat från 13 till 9 procent i åldrarna 16–84 år.

Inte med ett enda ord i den 23 sidor tjocka rapporten benämns snusandet som ett problem för den svenska folkhälsan. Detta i en rapport som ska utgöra underlag för regeringens och myndigheternas beslutsfattande och prioriterande för att förbättra den svenska folkhälsan.

Därför har vi på Snusbolaget valt att sluta sälja röktobak och istället fokusera på det bättre alternativet – snus och skadereducerande nikotin.

Om rapporten

Folkhälsomyndigheten i Sverige har regeringens uppdrag att årligen lämna en rapport om utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. I den senaste rapporten från 2018, ”Folkhälsan i Sverige – årsrapport 2018”, presenteras ett kunskapsunderlag för i första hand regeringen, men även politiker och tjänstemän på regional nivå samt andra statliga myndigheter med intresse av att följa folkhälsofrågorna.

Rapporten synliggör en massa olika aspekter av folkhälsan och går bland annat igenom en övergripande nulägesbeskrivning i Sverige och en redovisning av den senaste elvaårsperioden.

Läs hela rapporten här!