Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Snusrapporten 2019

Snusrapporten 2019

Över en miljon svenskar är snusare. Män och kvinnor i alla åldrar över hela landet snusar. Snusandet är en djupt rotad tradition i det svenska samhället ända sedan 1700-talet. Men även inom starka traditioner går det trender. Snusrapporten handlar om just detta.


Snusrapporten är framtagen av Snusjournalen för att kunna ge en uppdaterad och färsk bild av försäljning och trender inom snus i Sverige. Snusjournalen är en oberoende aktör, alltid på snusarnas sida, och företräder inga varumärken eller tillverkare.

Rapporten baseras på köpstatistik från 200 000 kunder hos Snusbolaget samt på en enkätundersökning där 2 400 av Snusbolagets kunder har svarat på frågor om sitt snusande.

Snusrapporten innehåller kort sagt allt som är värt att veta om snusande i Sverige!

Snabbfakta om snusförsäljningen 2019

  • Knox är det totalt mest sålda varumärket online.
  • Lössnusets popularitet minskade: 15% lägre försäljning till män, 17% lägre till kvinnor
  • Granit är den vanligaste snussorten i åldersgruppen 65+
  • Zeroberg är det populäraste nikotinfria snuset för män.
  • Kickup, den enda helvita nikotinfria portionen, ökar mest bland män i Jämtland
  • Lyft toppar listan över tobaksfria märket inom nikotinportioner (prillor med nikotin, utan tobak).
  • Nikotinfritt bland kvinnor är vanligast i åldern 25-34 år.
  • Tobaksfritt ökar mest bland män och kvinnor i åldern 55–64 år.

Sammanfattning

Tobaksfritt ökar stort

Nikotinportioner, prillor med nikotin utan tobak, växer med rekordfart. Under 2018 var det 10 procent av snusarna som köpte både snus och nikotinportioner. Under 2019 hade den siffran ökat till 18 procent. Under 2018 var det 3 procent av Snusbolagets kunder som köpte endast tobaksfritt, under 2019 var den siffran uppe i 11 procent.

30 procent av våra tillfrågade använder prillorna utan tobak. Endast en liten del (9 procent) av snusarna hade aldrig hört talas om nikotinportionerna.

Varför använder snusarna då tobaksfritt? Av flera anledningar: det känns fräschare (57 procent), missfärgar inte tänderna (46 procent) eller mer hälsosamt (31 procent). 32 procent säger att det helt enkelt är godare.

– Jag gillar att man slipper missfärgningar, säger snusaren Josefin Lundqvist från Uppsala. Jag tycker även att prillorna håller längre, det blir inte lika snabbt rinnigt som vanligt snus. Jag är inte mycket för tobak heller, när jag snusade snus med tobak höll jag mig till sorter med klen tobakssmak.

Bland männen uppger hela 19 procent att anledningen till att man använder tobaksfria prillor är att det inte missfärgar lakanen, ett problem bara 11 procent av kvinnorna har.

31 procent av kvinnorna uppger att det är mer diskret med nikotinportioner, jämfört med 14 procent av männen.

Det är främst bland kvinnor som tobaksfritt har växt. I januari 2019 var det 45 procent kvinnor som köpte nikotinportioner, i november 2019 hade den siffran växt till 50 procent. Det kan alltså sägas vara det mest jämställda sättet att snusa!

Hur upptäckte man då det tobaksfria snuset? Bland män var det vanligast valda svarsalternativet (36 procent) att de fick hem en dosa med sin vanliga snusorder. På andra plats (20 procent) bland männen var att de hade sett dosorna i fysisk butik och därefter (19 procent) att man hade en vän som använde produkten.

Bland kvinnorna däremot hörde man först och främst talas om nikotinportioner från en vän (28 procent), såg i fysisk butik (26 procent) och fick hem en dosa med sin order (26 procent).

Snusrapporten 2019

Varför blir man snusare?

Den klart vanligaste anledningen till att börja snusa är att man vill sluta röka (40 procent). Nyfikenhet anges också som anledning: runt 20 procent anger att man sett någon annan snusa och därefter velat pröva. Nästan lika många (21 procent) blev bjuden av en vän eller familjemedlem och på den vägen är det.

Bland kvinnliga konsumenter är siffran för de som främst ville sluta röka mycket högre än bland män (65 procent). Bland männen är det endast 30 procent som uppger detta, även om det fortfarande är den vanligaste anledningen bland män.

En överväldigande majoritet (84 procent) som började snusa för att sluta röka anger att de mår mycket bättre efter skiftet. Endast en mindre del (15 procent) säger sig må oförändrat.

En majoritet av de svarande (40 procent) anger att de rökte förut men snusar endast i dag. Därefter kommer de som aldrig rökt utan började snusa direkt (30 procent). 21 procent säger sig ha både rökt och snusat förut men att man numera håller sig till enbart snuset. Endast 6 procent både röker och snusar i dag.

De flesta snusare anger att den största fördelen med snus gentemot andra nikotinprodukter är att det är en vana som inte påverkar andra (62 procent). För 42 procent är det helt enkelt en smaksak då snuset anses smaka bättre. Ungefär lika många anger att det känns bättre för hälsan (36 procent) som att det är en mer diskret vana (34 procent).

22 procent tar upp ekonomi – det är helt enkelt billigare att snusa jämfört med alternativen. 6 procent tänker på tandhälsan och anser att snus inte missfärgar tänderna på samma sätt som rökning gör.

Så här snusar svensken

Den svenske snusaren tar vanligtvis sin första snus mellan 06.00-08.00 (55 procent)

Inte fullt hälften så många är uppe med tuppen och lägger in sin första prilla innan 06.00. 20 procent är något mer morgontrötta och avvaktar till efter 08.00 innan det är dags.

– Dagens första snus är en av de bästa och godaste under dagen och jag behöver den för att vakna till liv, säger Josefine Lundqvist.                

Likt föregående år säljs det idag mest snus till åldersgrupperna 25–34 år, som står för en tredjedel av alla snusinköp (34 procent). Minst säljs till åldersgruppen 65+.

40 procent av snusarna har snusat i mer 20 år. De minst erfarna snusarna (5 procent) har snusat i mindre än ett år.

61 procent av snusarna är den ende i sitt hushåll som snusar, 12 procent snusar samma snus som sina vänner. 36 procent har inga som helst problem med att prata om snusande med andra medan 7 procent helst smyger med det.

Snusrapporten 2019

Snusarna om snusande

Svenska snusare upplever att det i stort sett är helt accepterat att snusa i dag. En överväldigande majoritet i undersökningen (99 procent), ännu fler än förra året, anser det. Det lilla antal som inte höll med förra året har krympt ytterligare i år (till 1 procent).

De flesta snusarna anser dock inte att det är socialt accepterat att röka i dag. Det är endast 6 procent som anser att det är helt accepterat.

20 procent av snusarna har tidigare använt tuggtobak, men har slutat med det. Något förre (14 procent) har slutat med e-cigaretter medan något fler (15 procent) svarar att de tidigare har använt någon övrig nikotinprodukt. Ytterst få (1 procent respektive 2 procent) använder tuggtobak och e-cigaretter i dag. Det verkar alltså som att Sverige med sina starka snustraditioner går emot trenden med elektroniska cigaretter man kan se i flera andra länder.

Snusmärken och sorter

De mest sålda varumärkena i Sverige under 2019 var Knox och Granit.

2018 var det 43 procent av snusarna som var trogna en sorts snus. Den siffran sjunker ytterligare under 2019 till 40 procent. Runt en tredjedel av snusarna (34 procent) har två olika favoriter man växlar mellan och en ganska stor del byter regelbundet mellan 3-5 olika märken.

Den vanligaste anledningen (57 procent) till att man inte är ett snusmärke troget är helt enkelt nyfikenhet: man gillar att testa nya sorter och märken. Ekonomi är också en vanlig anledning – en femtedel (20 procent) av de svarande menar att deras favoritsnus är för dyrt. Ett nästan lika vanligt svar (18 procent) är att variationen beror på att favoritmärket inte alltid finns att få tag på. En mindre grupp (10 procent) skiljer på vardag och fest, medan några (3 procent) snusar nikotinfritt i perioder.

Att göra eget snus

Av Snusbolagets kunder är det män som står för en majoritet av köpen av DIY-snus, alltså att göra sitt eget snus. 85 procent av inköpen av dessa kit görs av män, bara 15 procent är kvinnor. En av fem (21 procent) av de som gör eget snus är i ålder 18-34 år. Den största åldersgruppen DIY-snusare är i åldern 45-54 år, 28 procent av de som snusar hemmagjort är i denna åldersgrupp.

Här blir det en ekonomisk fråga igen, närmare hälften (49 procent) anger nämligen att anledningen till den egna tillverkningen är att det blir billigare. För en mindre del (13 procent) är det i stället en kvalitetsfråga: man anser sig kunna producera bättre snus än det som finns i handeln:

– Jag gör mitt eget snus eftersom det blir både billigare och bättre, säger snusaren Joacim Pettersson från Ljungbyhed. Dels blir det drygare och dels håller det ihop bättre. Jag gör även mitt eget portionssnus.

Det handlar dock fortfarande om småskalig produktion: det är en liten grupp (9 procent) som gör eget snus regelbundet och något fler (16 procent) som har testat att göra sitt eget snus.

Snusrapporten 2019

Trender inom snus

Trenden vi såg gällande köp på nätet under 2018 håller i sig, onlineförsäljningen fortsatte att öka. Abonnemang med veckovisa leveranser direkt i brevlådan tog ytterligare fart under 2019.

När det gäller trender inom snus så köper fler och fler svenskar nikotinportioner. 2019 var 1 av 15 dosor tobaksfria, jämfört med en av 60 2018.

Man kan även konstatera att försäljningen av lössnus sjönk med 15 procent hos män och 17 procent hos kvinnor. Den största ökningen bland kategorierna stod nikotinportion hos män för. Starkast är Knox lös som sedan följs av traditionella varumärken (General, Ettan) och budgetalternativ (Granit, Offroad). Knox är det enda lössnuset som växer i denna krympande kategori.

Storstad vs landsort

33 procent av konsumenterna bor i Stockholm, Göteborg och Malmö, medan då alltså 67 procent av snuset säljs till övriga delar av Sverige.

Bryter man ner försäljningen per capita så sticker Jämtland och Dalarna ut som områden där man snusar mycket. Mest snusar man i Malung-Sälen. Kollar man på den vuxna befolkningen så snusar varje vuxen i Malung-Sälen i snitt 10 dosor per år. På andra plats kommer Storfors där siffran är 8 dosor per år, Åsele kommer på tredje plats med strax under 8 dosor per år.

För Stockholms kommun är den siffran 2,4 dosor per vuxen, Malmö och Göteborg ligger båda på strax under 1 dosa per år (0,8).

Nikotinportioner är mest populära i Göteborgsregionen (cirka 50 procent vs. riket som helhet). Sett till volym dominerar Stockholmsregionen med 28 procent (29 procent 2018)

Snusrapporten 2019

Kvinnor vs män

Snusande har tidigare setts som en väldigt mansdominerad aktivitet och rökning som en mer kvinnlig sådan. Idag ser vi en helt en annan bild av snusandet – en mycket mer jämställd sådan.

Drygt 26 procent av Snusbolagets kunder 2018 var kvinnor, en ökning med en knapp procentenhet från året innan. Andelen kvinnor fortsätter att öka. 2019 var 28 procent kvinnor och 72 procent män.

När vi frågade varför man började snusa så svarade hela 65 procent av de kvinnliga konsumenterna att man ville sluta röka. Bland männen är det endast 30 procent som uppger detta, även om det fortfarande är den vanligaste anledningen.

Snus (inklusive nikotinfritt och nikotinportioner) ökar mer hos kvinnor än hos män. Bland kvinnor 2019 köpte 21 procent både all-white och snus. Bland männen köpte 16 procent både all-white och snus. Bland kvinnor 2019 köpte 23 procent endast all-white.

Bland männen 2019 köpte 7 procent endast all-white. Andelen extra starkt snus är som störst bland män i åldern 45-55 år.

Lundgrens har dubblerats sedan 2018 bland männen. Granit tappade nästan 50 procent men lyckades trots detta hålla sig kvar bland de fem största märkena i riket. Knox och LD är populära bland både män och kvinnor. Offroad och Kapten tar sig in bland kvinnornas topp 5.

Kvinnor väljer snus med normal styrka i 7 fall av 10. Motsvarande siffra hos männen är 6 av 10.

Tobaksfritt och nikotinfritt

Försäljningen av nikotinportioner har exploderat under 2019. Jämfört med januari 2019 så har försäljningen tredubblats under året. De tobaksfria prillorna utgör idag strax över 14 procent av allt snus som säljs på Snusbolaget, jämfört med januari 2019 då den siffran var 5 procent.

Nikotinportioner är populärast i åldrarna 18-24. Den starkaste tillväxten finns dock i ålderspannet hos äldre (55+).

I snitt konsumerades 14.28 dosor nikotinfritt i månaden i Sverige.

Nikotinportioner är nästan 3 gånger populärare hos kvinnor än hos män. Männen har dock en något starkare tillväxt jämfört med 2018.

Tobaksfritt snus ökade mest i Västernorrland.

Nikotinfritt snus är populärast bland män i åldersgruppen 45-54 år. Försäljningen av det nikotinfria snuset har inte ökat under de senaste åren.

Snusrapporten 2019

Hemmagjort snus

Vi ser ett generationsskifte inom göra eget-snus. Den egna snustillverkningen ökar mest i åldersspannet 18-44. Detta samtidigt som man kan se en minskning bland de äldre, där pensionärerna tappar mest med 13 procent.

Vi ser en tydlig ökning bland kvinnor i åldersgruppen 35-44 (+6 procent)

Försäljningen av snussatser för portionssnus ökar i alla grupper. Män utanför storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg och Malmö) står för den största andelen.

Landet runt

Tobaksfritt ökar mest i Västernorrland. (+874 procent).

Nikotinportioner är mest populärt i Göteborgsregionen (cirka 50 procent jämfört med riket som helhet).

Nikotinfritt ökar mest i Hallands län (+190 procent).

I Jämtlands län ökar antalet kvinnliga portionssnusare mest (+54 procent), liksom det totala portionssnusandet (+128 procent).

I Hallands län ökade antalet lössnusare mest (+102 procent)

I Västernorrlands län ökade den totala snusförsäljningen mest (+137 procent).

Tobaksfritt bland kvinnor ökar mest på Gotland (+415 procent).

Försäljningen av snussatser för portionssnus ökar mest bland kvinnor i Malmö (+116 procent).

I Västmanland ökar antalet kvinnliga lössnusare mest (+22 procent).

På Gotland ökar antalet män som snusar nikotinfritt mest (+140 procent).

Även om skillnaderna är små (1.71 procent) så snusar stockholmarna i mindre utsträckning snus starkare än 8mg/g än i övriga riket.

I Västergötlands län ökade antalet manliga portionssnusare mest (+18 procent)

Statistiskt underlag

Snusrapporten baseras på köpstatistik från Snusbolagets 200 000 årliga kunder. Underlaget baseras även på en enkätundersökning hos Snusbolagets kunder för att gräva djupare i trender kring snus. 2 400 personer svarade på frågor om deras snusvanor samt om deras åsikter om snus.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.