Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
World No Tobacco Day 2022

World No Tobacco Day 2022

Den 31 maj infaller årliga World No Tobacco Day. För år 2022 är temat ”skydda miljön” – med syfte att lyfta tobakens miljöpåverkan och ge rökare ytterligare en anledning att sluta.


Världshälsoorganisationens (WHO) World No Tobacco Day, också känd som den tobaksfria dagen, uppmärksammas den 31 maj varje år och syftar till att belysa vikten av att förebygga tobaksbruk. Årets kampanj ska öka allmänhetens kunskap om tobakens miljöpåverkan.

De flesta är medvetna om hur rökning skadar och att det är skadligt för hälsan - cigaretter är trots allt den ledande orsaken till sjukdom och död i världen som går att förebygga. Men tobaksrökning är inte bara ett hälsoproblem; det är också ett miljöproblem.

Visste du att det slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år? Cigarrettfilter består delvis av en slags plast, cellulosaacetat, som precis som annan plast inte bryts ner i naturen utan riskerar att bli till mikroplast om den hamnar i miljön. I cigarrettfiltret samlas även olika ämnen som normalt frigöras vid rökning, bland annat kadmium som också finns i batterier.

Där fimpar slängs får de ofta sällskap av portionssnus i mängder. Många tror att snus, som till stor del består av ett organiskt material, är biologiskt nedbrytbart, förmultnar och kan slängas var som helst. Men portionssnusen har exempelvis ett bindemedel som inte bryts ner. Självs snuset innehåller också flera miljöfarliga ämnen som naturen inte kan bryta ner, exempelvis kadmium.

En använd prilla gör sig, i likhet med cigarettfimpen, bäst i en papperskorg och ska inte slängas på gatan eller i naturen. Den primärförpackning som snuset ligger i, alltså själva dosan, återvinns i de flesta fal med andra plastförpackningar.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.