Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
varldscancerdagen svenska snuseffekten behovs

Världscancerdagen - "Den svenska snuseffekten behövs i Europa"

Varje år uppmärksammas Världscancerdagen den 4 februari. Snusjournalen ser det som ett tillfälle att fira Sveriges unikt låga cancerförekomst till följd av tobaksbruk och samtidigt sprida kunskap om vad Sverige kan göra för att färre ska drabbas av cancer.Världscancerdagen instiftades för 23 år sedan på initiativ av Internationella unionen mot cancer och är en av FN:s internationella dagar. Dagen syftar till att öka medvetenheten om cancer i hela världen.

Trots att tobaksrökningens mycket negativa hälsoeffekter är allmänt kända, är rökningen fortfarande den främsta orsaken till cancer som går att förebygga.

Över 7 miljoner människor dör till direkt följd av tobaksrökning varje år, varav nästan 700 000 i EU.

Stora skillnader mellan Sverige och EU

I Sverige är däremot den tobaksrelaterade dödligheten hälften av EU-snittet. Sverige är också det enda land som närmar sig målet om att mindre än fem procent av den vuxna befolkningen ska vara dagligrökare. Enligt en undersökning från svenska Folkhälsomyndigheten uppgav endast sex procent av befolkningen daglig tobaksrökning. Detta kan jämföras med EU-genomsnittet om 18,4 procent.

Sverige har det lägsta antalet rökningsrelaterade dödsfall bland män i Europa, det lägsta antalet rökningsrelaterade dödsfall i lungcancer och det lägsta antalet rökningsrelaterad nya cancerfall. I stället för att röka har män i Sverige historiskt sett snusat.

Sveriges låga cancerförekomst till följd av tobaksbruk är värt att fira den här dagen. Samtidigt finns det problem som behöver lösas. Den tobaksrelaterade dödligheten är fortfarande för hög, framför allt i Europa och resten av världen.


Problem är till för att lösas – resten av världen behöver ta efter Sverige

En rapport från Lakeville visar att oralt nikotin, till exempel snus och nikotinportioner (även kallat vitt snus), är viktigt för att hjälpa rökare att sluta röka. Trots att många länder länge haft både striktare regler och högre cigarettpriser än Sverige, är andelen rökare i dessa länder betydligt högre.

Den stora skillnaden mellan EU och Sverige är att svenskarna har kunnat välja bort rökningen till förmån för snus. Det är en möjlighet som resten av Europa har förnekats. Nu finns dock andra produkter som snabbt har förändrat marknaden ute i Europa, till exempel nikotinportioner (en så kallad alternativ nikotinprodukt).

I länder som har en mer tillåtande attityd vad gäller alternativa nikotinprodukter är andelen rökare färre, alternativt så minskar andelen rökare i snabbare takt. I länder som motarbetar mindre skadliga nikotinalternativ går kampen mot rökningen trögt, trots allt striktare tobaksregler och högre skatter.


Hundratusentals liv kan räddas varje år

Lakevillerapporten visar att en mer tillåtande attityd från EU och dess medlemsländer skulle kunna minska antalet dödsfall till följd av rökning med 210 000 liv per år. Studien är inriktad på män eftersom man historiskt sett har mer data om män som använder orala nikotinprodukter, främst snus. Men med tanke på att allt fler kvinnor använder nikotinportioner (vitt snus) för att sluta röka kan man anta att antalet förhindrade dödsfall på lång sikt skulle kunna vara över 300 000 per år.

Cancer är ett prioriterat område från EU:s sida. Dessvärre missar man i allt för hög grad att kampen mot cancern består av två delar. Dels att fler ska överleva cancer, dels att färre också ska drabbas från första början.

Det sistnämnda behöver mer uppmärksamhet. Först när båda delarna är framgångsrika kan vi fira på riktigt. Målet måste vara att Världscancerdagen inte behövs i framtiden.

Orealistiskt? Kanske. Men vi kan inte ge upp. En del av vägen för att nå dit är att konvertera rökare till mindre riskfyllda nikotinprodukter. Det är bara att titta på Sverige för att hitta en del av kartan till slutmålet – den svenska snuseffekten behövs i hela Europa.De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.