Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Upprustning av försvaret ska inte ske på bekostnad av folkhälsan

Upprustning av försvaret ska inte ske på bekostnad av folkhälsan

Snusbolaget står alltid på konsumentens sida. I det ligger även att bevaka vad som händer i omvärlden. Nu vill regeringen höja alkohol- och tobaksskatten, för att finansiera en del av försvarets upprustning.


Dyrare tobak ska betala upprustning 

När första världskriget bryter ut år 1914 beslutar riskdagen att återinföra ett monopol på tobaksprodukter i Sverige, för att skaffa staten skatteintäkter för utbyggnad av svenska försvaret. Nu upprepar historien sig.

I en promemoria presenterade Finansdepartementet nyligen förslag på att höja skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak med 3 procent utöver konsumentprisindexhöjningen. Vidare föreslås att skatten på e-vätskor och nikotinhaltiga produkter höjs med 1 procent. Höjningarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 respektive den 1 januari 2024, och ska finansiera en del av den största upprustningen av försvaret på decennier.

Att upprustning av försvaret ska ske på bekostnad av folkhälsan är Snusboalgets kommunikationchef, Markus Lindblad, kritisk till. I ett remissyttrande till Finansdepartementet ber han om att ”skatten på tobaks- och nikotinprodukter reflekterar produkternas relativa hälsorisk”.

Inget skäl för höjningar på mindre skadliga produkter 

Finansdepartementet motiverar bland annat förslaget med en hänvisning till att priset på rökrelaterade tobaksprodukter har stigit mer i jämförbara europeiska länder än i Sverige, dels på grund av högre utländska tobaksskatter. Högre skatter på de mest skadliga rökrelaterade tobaksprodukterna i utlandet utgör däremot inget skäl till att höja skatterna på snus, e-vätskor, tuggtobak och nikotinhaltiga produkter, skriver Snusbolagets kommunikationschef Markus Lindblad.

I remissvaret framför Lindblad att de föreslagna skattehöjningarna enbart bör omfatta produkter med väldokumenterade skadliga effekter. Det vill säga cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak. Detta eftersom snus, tuggtobak, e-vätskor och nikotinhaltiga produkter ger mångdubbelt mindre skador och samtidigt fungerar som substitut till rökning. Produkterna bidrar till att många människor aldrig börjar röka och att många slutar röka. Högre skatter på dessa produkter riskerar därför att leda till att rökningen inte minskar i samma snabba takt som de senaste åren.

Remisstiden är satt till två månader, och går ut den 18 mars 2022.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.