Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00

Foto: Swedish Match

Swedish Match presenterar miljösmart dosa

Swedish Match presenterar miljösmart dosa

Snusbolaget välkomnar Swedish Matchs initiativ för ökad plaståtervinning.
– Det är glädjande att Swedish Match följer vår leverantörskod för att minska industrins påverkan på miljö och klimat., säger Markus Lindblad, hållbarhetschef Snusbolaget.


Alla företag och organisationer har ett ansvar att bidra till ett minskat beroende av fossila icke-återvinningsbara material. Därav har Snusbolaget fastlagt i sin leverantörskod att innovativa lösningar för miljö och klimatet både uppmuntras och förväntas.

Tidigare har Snusjournalen berättat om hur Snusbolaget i samarbete med Swedsnus tagit fram världens första nedbrytningsbara snusdosa. Swedsnus BioDosa är en miljösmart snusförpackning gjord av bio-material från sockerrör som smälts ner och gjutits till snusdosor. Dosan är helt fri från miljöskadliga mikroplaster men med samma plastegenskaper som en vanlig snusdosa.

Nu har Swedish Match, som Sverige största snusproducent, valt att fasa ut den svarta plasten de använder på den svenska marknaden före utgången av 2020. Svart plast är svår att återvinna då de optiska system som används för sortering inte kan läsa av den svarta plasten. Istället sänds svart plast till förbränning eller deponi på någon av landets soptippar. Swedish Match kallar sin designändring för en Dosevolution.
– Att Swedish Match nu valt att göra denna ändring av sin produkt är ett konkret steg i deras hållbarhetsarbete som välkomnas. Förhoppningsvis kommer de snart även göra denna ändring utanför Sveriges gränser, säger Markus Lindblad.

Industrin behöver underlätta för konsumenten
Produktutveckling och designinnovationer, såsom BioDosan och Dosevolutionen, är två olika exempel på hur snusbranschen aktivt arbetar för att minska engångsplasters negativa inverkan på miljön och öka återvinningsgraden. I linje med EU:s direktiv om engångsplaster måste industrin ta ett ökat ansvar och möjliggöra en övergång till mer hållbar produktion och handel. Genom ökade krav och samarbeten med plastproducenter kan man gemensamt förflytta hela leverantörsledet för snus- och nikotinprodukter. Konsumenten får i sin tur lättare att göra ett medvetet och hållbarare val.

Staten har också ett ansvar att stimulera såväl små innovativa som större aktörer inom kemikalie- och plastindustrin för att påskynda övergången från engångsprodukter i fossil plast till bio-baserade material.
– Lagar måste komma på plats som tvingar fram en snabbare omställning till bioplast för att kemiindustrin ska ställa om och ökar tillgången på bioplast, säger Markus Lindblad. Samtidigt behöver enskilda plastproducenter anpassa sin produktion, vilket medför stora investering- och omställningskostnader, som behöver finansieras. Statens roll måste vara att både underlätta och stödja en övergång till hållbarare produkter och inte försvåra utvecklingen för producent- och leverantörsleden. En skatt på plast bidrar inte utan gör det svårare för nya innovationer att komma fram och hämmar industrins utveckling.

– Snusbolaget är stolta över att erbjuder vuxna individer ett brett utbud av snus och nikotinprodukter till bra priser men som kund bidrar du också till att stötta vår ambition att driva såväl industrin, leverantörledet och staten i en mer hållbar riktning, avslutar Markus Lindblad.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.