Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Svenska politikerna har rätt i sak – men trillar dit i statistiken

De svenska politikerna har rätt i sak – men trillar dit på statistiken

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna hävdade nyligen att Sverige har den lägsta tobaksrelaterade dödligheten i EU. Men enligt Världshälsoorganisationen (WHO) stämmer detta inte. Även om svenska män har den lägsta rökningsrelaterade dödligheten i EU, är Sveriges totala tobaksdödlighet, inklusive både män och kvinnor, inte den lägsta i unionen.

Sveriges radio Ekot rapporterade den 5 juni 2024 att Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna fört fram att Sverige har lägst tobaksrelaterad dödlighet i EU, men att detta inte stämmer enligt Världshälsoorganisationen, WHO.

Korrekt är att Sverige har den lägsta rökningsrelaterade dödligheten bland män i EU. Orsaken är att svenska män under lång tid rökt betydlig mindre än män i EU:s alla andra medlemsstater. 

Svenska kvinnor har i jämförelse med snittet i EU rökt mindre. Under 2022 uppgick andelen svenska kvinnor som röker till 6,3 procent, vilket både är den lägsta nivån inom EU och den lägsta sedan man började mäta i början på 70-talet.  

Svenska kvinnor har däremot under lång tid rökt mer än kvinnor i vissa andra EU-länder, exempelvis Finland. Det har medfört att den tobaksrelaterade dödligheten bland svenska kvinnor i dagsläget inte är den lägsta i EU. På totalen, om man slår samman mäns och kvinnors dödlighet, har Sverige därför inte den lägsta tobaksrelaterade dödligheten i EU. 

Andelen svenska kvinnor som röker minskar snabbt – i synnerhet bland de yngre. Över tid kommer den rökningsrelaterade dödligheten bland svenska kvinnor följaktligen att minska i snabb takt då lungcancer först utvecklas efter 20 – 30 år.De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.