Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
Stöd Snusarnas Riksförbund genom att anmäla staten du med!

Stöd Snusarnas Riksförbund genom att anmäla staten du med!

En konsultfirma har lämnat en hemligstämplad rapport till EU-kommissionen där de argumenterar för att nikotinportioner ska förbjudas inom EU. Vidare har konsultfirman skickat ut en enkät till medlemsländerna om hur man ser på reglering av nikotinportioner. Men trots att Socialdepartementet har delgett Sveriges inställning till det vita snuset så har svaren tagits bort.

Med detta som grund anser vi på Snusjournalen att staten bör anmälas. Nedan finns instruktioner om hur du går tillväga. Tillsammas kan vi rädda nikotinportionernas framtid!

INSTRUKTIONER
Klipp in texten nedan i ett mail och skicka till justitieombudsmannen@jo.se.

Glöm inte att fylla i ditt namn, adress och telefonnummer. Detta är viktigt eftersom JO normalt inte utreder anonyma anmälningar. I ämnesraden kan du skriva “JO-anmälan Socialdepartementet”.

KLIPP IN HELA TEXTEN NEDAN I DITT MAIL OCH FYLL I KONTAKTUPPGIFTERNA

Mot vem riktas anmälan
Anmälan riktas mot Socialdepartementet.

Eventuellt ärende- eller diarienummer hos berörd myndighet
Saknas

Kontaktuppgifter
Förnamn:
Efternamn:
C/o adress:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefon / mobil (dagtid):
E-postadress:

Beskriv ärendet
Den 8 februari 2024 publicerade Dagens Nyheter en artikel på sin webbsida med rubrik ”EU överväger totalförbud mot vitt snus”. Av artikeln framgår att EU-kommissionen just nu gör en översyn av EU:s tobakslagar och att en konsultforma, Open Evidence, har lämnat en hemligstämplad rapport till kommissionen där konsultfirman argumenterar för att nikotinpåsar, dvs. det tobaksfria vita snuset, helt ska förbjudas i EU.

Vidare framgår att ”Konsultbyrån Open Evidence, vars analys alltså ligger till grund för kommissionens kommande lagförslag, skickade i somras ut en 15-sidig enkät till medlemsländerna, bland annat om hur man ser på reglering av det vita snuset. Socialdepartementet besvarade enkäten via en länk, men skriver till DN att man inte sparat sina svar.”

Trots att Socialdepartementet i samband med pågående lagstiftningsarbete inom EU har delgett Sveriges inställning i denna fråga finns alltså inte svaren sparade. Detta strider mot kraven på bevarande av handlingar och omöjliggör allmänhetens möjlighet till insyn i och kontroll av Socialdepartementets, och ytterst regeringens, verksamhet.

I Sverige finns ett stort antal personer som dagligen använder vitt snus och som har ett stort intresse av att Sverige agerar för att EU inte ska förbjuda dessa. Det vita snuset är för många ett sätt att sluta med ett mer skadligt bruk av cigaretter och är bra för folkhälsan. Det finns därför många som har ett intresse av att få kännedom om Sveriges inställning till reglering om det vita snuset.

Offentlighetsprincipen är central i Sverige och innebär att det finns en rätt att få insyn i statens verksamhet. Eftersom svaren inte alls har bevarats trots att de ger uttryck för Sveriges position i pågående lagstiftningsarbete omöjliggörs insyn i Sveriges bidrag i den lagstiftningsprocessen för all framtid.

Anmälarens syn på händelsen
Jag anser att jag har rätt till insyn i den svenska ståndpunkten i frågan om EU-reglering av ett eventuellt förbud av det vita snuset. Socialdepartementets beslut att inte spara de enkätsvar som ger uttryck för den svenska ståndpunkten i frågan omöjliggör min möjlighet till insyn i och kontroll av den svenska hållningen i en aktuell och viktig fråga.

Det är inte acceptabelt att Socialdepartementet kringgår de lagar och regler som ska garantera en rätt till insyn genom att inte spara viktiga handlingar vilket leder till en total mörkläggning av frågan.De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.