Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
Startskottet för en vetenskapsbaserad tobakspolitik!

Startskottet för en vetenskapsbaserad tobakspolitik!

Europaparlamentet röstade nyligen igenom ett beslut som säger att tobaks- och nikotinprodukter ska utvärderas utifrån sina vetenskapliga belagda hälsorisker. Nu är det dags för den svenska regeringen att göra samma sak, skriver EU-parlamentarikerna Jessica Polfjärd och Jörgen Warborn i ett debattinlägg i UNT.


I veckan röstade Europaparlamentet igenom en ny strategi för att minska antalet cancerfall i unionen. Med detta erkänns det svenska undantaget för snus och man slår fast att olika tobaks- och nikotinprodukter skadlighet ska utvärderas.

Sverige går i motsatt riktning

Samtidigt som man i unionen tar ett första steg i rätt riktning, genom att erkänna olika produkters relativa hälsorisk, går Sverige motsatt väg. Debattörerna visar till att man förra året avslog regeringens förslag till ny nikotin- och tobaksstrategi och efterfrågade en vetenskapligt baserad strategi. Sen dess har emellertid ingenting hänt, trots att Riksdagen slagit fast samma sak som EU; riskreduktion ska vara en vägledande princip i svensk tobakspolitik och Socialstyrelsen bör få i uppdrag att slå fast olika produkters skadegrad.

Underlätta för medvetna konsumenter 

Konsumenter är beroende av ärlig och vetenskaplig information om produkters olika skadegrad för att kunna ta medvetna val. Polfjärd och Warborn framför att staten har ett ansvar för att informera allmänheten om riskerna vid olika tobaks- och nikotinprodukter – speciellt gentemot barn och unga. Trots detta tycks regeringen fortsätta med symboliska tag, mot produkter som är betydligt mindre hälsovådliga än cigaretter.

2023 är det dags för Sverige att ta över ordförandeposten i EU - en enligt parlamentarikerna fantastisk chans att sätta prägel på unionens cancerarbete, givet att regeringen lämnar den värderingsdrivna synen på tobak och nikotin, och i stället utgår från fakta och forskning:

”Regeringen borde snarast uppdatera sin strategi och faktiskt erkänna det faktum att vissa tobaks- och nikotinprodukter är mindre skadliga än andra.”

Med EU:s lägsta tobaksrelaterade dödstal och en nikotinkonsumtion ungefär lika hög som genomsnittet i Europa, råder det enligt politikerna inget tvivel om att mindre skadliga produkter spelar en avgörande roll i folkhälsoarbetet.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.