Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17.00
Socialutskottets ordförande stödjer riskreduktion

Socialutskottets ordförande stödjer riskreduktion

I veckan deltog socialutskottets ordförande Christian Karlsson i podcasten ”hälsa för ohälsosamma” med Marie Söderqvist. Där avhandlades ämnen som den svenska drog- och alkoholpolitiken, men även svenskt snus och nikotinportioner.  

Karlsson menar på att det svenska snusets framgång och tillgänglighet är en bidragande orsak till att Sverige har lägst röknivåer i hela Europa. Samtidigt som många hävdar att vi fortfarande är beroende av nikotin, så är det naturligtvis bra att människor går över från skadliga produkter till mindre skadliga produkter.

”Självklart ska vi vara stolta över att Sverige har en lägre andel rökare än övriga Europa, det är bra för människors hälsa!” menar Karlsson.

Vidare hävdar Karlsson att restriktioner så som rökförbud på uteserveringar har bidragit till det minskade antalet rökare, och som tillsammans med snuset minskat Sveriges röknivåer. Däremot kan vi se i andra europeiska länder som har vidtagit liknande lagstiftande åtgärder som Sverige att röknivåerna fortsatt är höga – och skillnaden kan här tillskrivas det svenska snuset och dess historiska innebörd.

Riskminimering

Att människor kan byta från skadliga produkter till mindre skadliga produkter är naturligtvis mycket bra för folkhälsan. Enligt Karlsson kan denna utveckling inte tillskrivas politiker, utan det är folket som valt snuset framför cigaretter – och politiker som hörsammat detta.

Att mer hälsovådliga produkter görs attraktiva i förhållande till den mer skadliga produkten är mycket bra och något som vi i Sverige ska vara stolta över. Nu finns det inget uttalat tobakspolitiskt mål i Sverige, men ett ökat samarbete mellan myndigheter, forskare, och läkare skulle kunna minska stigmat kring nikotinportioner och snus. Enligt Karlsson finns det en viss rädsla bland forskare att vara tydliga om att nikotinportioner och snus är mindre skadliga än rökning. Forskare är viktiga för att öka förståelsen för nikotinets effekter, och deras vägledning är avgörande för att få människor att leva mer hälsosamt.

Hela poängen med riskminimering är att det finns en acceptans för att människor kommer bruka produkter som ger någon form av glädje – och därför är det mer åtråvärt att konvertera exempelvis rökare till snus.

Lyssna på avsnittet via länken här
De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.