Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Snusbolaget går med i Hållbar E-handel

Snusbolaget går med i Hållbar E-handel

Snus och en hållbar planet ska givetvis gå hand i hand. Snusbolaget meddelar nu därför att man går med i branschorganisationen Hållbar E-handel.


Organisationen Hållbar E-handel är ett branschinitiativ av e-handlare. Man vill verka för en hållbar e-handel genom kunskap, samverkan och påverkansarbete.

– För att kunna fortsätta vara framgångsrika som företag måste vi alltid agera både ansvarsfullt och effektivt, säger Markus Lindblad, kommunikationschef på Snusbolaget. Vi måste tänka långsiktigt, men agera på kort sikt och erkänna att det är hur vi agerar och interagerar varje dag som formar vår framtid. Var och en av oss har en skyldighet att representera vårt företag på ett ansvarsfullt, ärligt och etiskt sätt. Att gå med i Hållbar E-handel definierar och sprider sättet för hur vi gör affärer.

Vill bygga ett hållbart samhälle
Hållbar E-handel erbjuder hållbara e-handelsföretag möjligheten att utveckla sitt hållbarhetsarbete och påverka andra i samhället i en mer hållbar inriktning. Ambitionen är att bygga ett hållbart samhälle i linje med FN:s utvecklingsmål. Organisationen ger även möjlighet för personer inom företagen att certifiera sig för att tillsammans bidra till hållbarhetsarbetet.

Vi kan verkligen bidra till en hållbar utveckling och hjälpa miljoner av människor till ett längre, hälsosammare och rikare liv, säger Markus Lindblad. Vi tror att vårt inflytande inte bara i Sverige utan även på den globala arenan kan göra en skillnad och göra människor friskare och kanske till och med lite lyckligare. Vi har en vision, att kunniga människor väljer säkrare nikotin. Genom att utbilda och tillhandahålla bättre alternativ har vi åtagit oss att minska eller till och med förhindra de 7 miljoner årliga dödsfall som är relaterade till rökning.

Ska skapa branschledande kunskap
Medlemsföretagen ska gemensamt skapa branschledande kunskap via omvärldsbevakning, seminarier, konferenser, arbetsgrupper och nätverk. Fokus ligger naturligt nog på hållbara leveranser, då det ju är distributionen som särskiljer ett e-handelsföretag från den traditionella handeln. Hållbar e-handel är därför både bra för dagens och framtidens snusare, framhåller Markus Lindblad. 

– Vi inser att vårt främsta ansvar – varför vi finns till - är mot dagens snusare, därefter framtidens slutande rökare och sedan medborgare, politiker, hälsomyndigheter och myndigheter runt om i världen som kämpar för att besegra de negativa effekterna av tobak. För att ta detta ansvar måste vi agera etiskt och vara pålitliga i allt vi gör – därför ska vi tillsammans med andra e-handelsföretag bygga organisationen Hållbar E-handel.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.