Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
Snusbolaget – för en hållbar framtid

Snusbolaget – för en hållbar framtid

Hur bidrar snusbolaget till att främja mer hållbar njutning av nikotin och hur ser en hållbar framtid för snus och nikotinportioner ut?

En av grundstommarna i Snusbolagets arbete är vår hållbarhetsstrategi. Vi vill kunna erbjuda ett sortiment av hållbara produkter, med inriktning på framtida innovation för att kunna konvertera allt fler rökare till allt mindre skadliga nikotinalternativ.

Snusbolagets kommunikationschef, Markus Lindblad, som nyligen deltog i "En hållbar podd" för att diskutera snusbolagets bidrag till ett mer hållbart tobaksintag, förklarar där bland annat Snusbolagets hållbarhetsstrategi. Lyssna gärna på podden här.

Grunden för en mer hållbar värld

Snusbolagets hållbarhetsarbete inbegriper att konvertera rökare till mindre hälsovådliga alternativ, tillhandahållande av insikter och information relaterade till riskreduktion och hälsa, samt att uppmana producenter och leverantörer till att främja så hållbar distribution som möjligt av så hållbara produkter som möjligt för att kunna bidra till bättre hälsa och klimat. Följande områden fokuserar vi särskilt på i vårt hållbarhetsarbete:

  • Hälsobidrag

Varje år dör ungefär sju miljoner människor i världens till följd av rökningsrelaterade sjukdomar. Snusbolagets hållbarhetsarbete fokuserar på att konvertera rökare till mindre skadliga alternativ, såsom nikotinportioner och snus, med målet att minska dödsfallen och skapa så många nya återvunna levnadsår som möjligt. Vår strävan är att erbjuda hållbara produkter som främjar konsumenthälsa, genom att implementera åldersverifiering, vara transparenta med produktinformation och erbjuda nikotinfria alternativ för dem som vill minska sin nikotinkonsumtion.

  • Insikt för alla

Vi anser att det är av yttersta vikt att tillhandahålla relevanta hälsorelaterade insikter och information för att rädda fler liv. Genom aktivt arbete med riskreducerande åtgärder positionerar sig Snusbolaget för att bidra till marknadsutveckling, produktinnovation och konsumentforskning. Vi skapar insikter och tillhandahåller forskare med kvantitativa data samtidigt som vi ser ett behov av forum för att dela och diskutera alternativa nikotinprodukter, särskilt den orala nikotinkategorin - dess utvecklingar, utmaningar och möjligheter.

Exempel på initiativ som faller inom ramen för ”insikt för alla” är lanseringen av Haypp-stipendiet som ämnar öka kunskapen och informationsspridningen inom riskreduktion och e-handel. 

  • Hållbar innovation för tillväxt

En central aspekt i vårt hållbarhetsarbete är att inspirera producenter till innovativa lösningar för att guida rökare mot säkrare nikotinalternativ. Hela vårt produktsortiment bör upprätthålla en hög hållbarhetsstandard. De produkter och tjänster vi erbjuder på marknaden ska uppfylla eller överträffa våra höga standarder för kvalitet och hållbarhet. I vissa fall sätter vi till och med en ny, högre standard för branschen. Vi tror att vi, som en av de globala ledarna inom konsumentinsikter inom vårt område, kan leda produktutvecklingen utifrån kund- och marknadsperspektiv.

Exempel som faller inom ramen för ”hållbar innovation och tillväxt” är uppmuntran till syntetiskt nikotin. Med hela 70 procent av en snusdosas klimatbelastning härledd från odling och frakt, innebär syntetisk nikotin en betydande minskning av miljöpåverkan då produkterna skapas i laboratorier och inte på tobaksplantage. Om producenter kan omfamna syntetiskt nikotin skulle det utgöra en betydande vinst för både folkhälsa och hållbarhet.


Hållbarhetsengagemang och framtidsperspektiv

Snusbolagets hållbarhetsengagemang sträcker sig bortom att enbart erbjuda säkrare nikotinalternativ. Vi strävar efter att forma en ansvarsfull och medveten framtid för konsumenter genom aktiv deltagande i samhällsdialogen och förmedling av insikter om hälsa och hållbarhet. Målet är att vara en pålitlig källa för informerade beslut.

I vår strävan mot en hållbar framtid riktar vi också blicken mot innovativa lösningar, såsom syntetiskt nikotin, med potential att minska miljöpåverkan. Vi tror på att vara föregångare inom hållbarhet och hälsa genom att inspirera producenter, engagera oss i samhällsfrågor och erbjuda innovativa alternativ. Vi strävar efter att vara våra kunders röst, en drivande kraft för en hållbar och hälsosam framtid.
De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.