Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Snus och corona – ny studie undersöker samband

Snus och corona – ny studie undersöker samband

Svenska forskare har ombetts undersöka huruvida nikotin kan skydda mot Covid-19. Detta efter att en fransk studie visar på ett eventuellt samband. Men meningarna går kraftigt isär om värdet av studien.


Det är bland annat Dagens Nyheter som skriver om den franska forskningsrapporten. I den konstaterades att bara ett fåtal av alla covidpatienter som lades in på Pitié-Salpêtrière-sjukhuset i Paris var rökare. Runt 25 procent av den franska befolkningen är rökare, men av de 482 patienterna som låg inne för allvarlig covid-19 uppgav bara 5 procent att de rökte dagligen. Enligt författarna till rapporten verkar det som att rökare löper mindre risk att drabbas av allvarliga komplikationer.

Det finns även en så kallad reprintstudie från England där man också fann att rökare kan vara underrepresenterade bland avlidna i sjukdomen. Författarna till den studien anser dock att den eventuellt skyddande effekten ”torde bli massivt utraderad av de väldokumenterade som orsakas av rökning”. Och rönen är omdebatterade i forskningsvärlden, med många delade meningar och starka åsikter i ämnet.

Men svenska forskare ska nu om undersöka eventuella skyddande effekter av nikotin mot Covid-19. Anledningen är att Sverige har bra befolkningsdata och en stor andel av befolkningen som använder rökfritt nikotin, och därigenom hoppas man kunna skilja ut de negativa effekterna från rökning mot de eventuellt positiva effekterna från nikotin.

Kontaktade av franska kollegor
– Ja, vi har blivit kontaktade av franska kollegor som har undrat om vi ska göra något, säger Cecilia Magnusson, professor och verksamhetschef vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) till DN.

Cecilia Magnusson har länge forskat om snusets effekter.
– Om det skulle visa sig att även snus ser ut att skydda mot allvarlig covid-19 så kan man ju dra slutsatsen att det har något med nikotin att göra.

 – Den franska studien medierna refererar till visar att rökare är mindre benägna att bli smittade av Covid-19 än andra. Men effekterna av nikotin mot Covid-19 stöds ännu inte med tillräcklig forskning, säger Markus Lindblad, Snusbolagets kommunikationschef, till Snusjournalen. Den franska studien tar till exempel inte hänsyn till de skadliga effekterna av tobaksrök i lungorna. Därför välkomnar vi nu att svenska forskare bidrar med underlag där en stor del av befolkningen har en lång historia av att konsumera nikotin utan att inhalera förbränningsgaser i lungorna.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.