no-title

Slutet för Prillan och göra-eget-snus?

Prillan vann mot förvaltningsdomstolen förra året, nu förlorade de i kammarrätten. Många oroliga kunder ringer nu till Snusbolagets kundservice igen och frågar hur framtiden ser ut. Tyvärr är det oklart, men här är det vi vet just nu.

Rejäla skattesmällar för snusföretag

Ärendet gäller, som vi skrivit tidigare, huruvida tobaken som importeras av Prillan bör beskattas som råtobak (0 kr/kg) eller röktobak (1884 kr/kg). Prillan har alltid hävdat att tobaken ska beskattas som råtobak och de gick vinnande ur målet i förvaltningsdomstolen förra året. Efter det överklagades domen av tullverket och den 21 juni 2018 förlorade Prillan i kammarrätten. Detta kommer ha en enorm skattepåverkan på Prillan, andra göra-eget-företag och snussatser i allmänhet.

Just nu vet vi inte om Prillan kommer att överklaga till högsta förvaltningsdomstolen, men chanserna att få upp ärendet där är enormt små.

Tidslinje för Prillan och rättsfallet

  • Februari 2016: Tullverket beslutar att Prillans tobak bör beskattas som röktobak
  • September 2017: Prillan vinner i förvaltningsdomstolen
  • Maj 2018: Tullverket överklagar domen
  • Juni 2018: Prillan förlorar i kammarrätten
  • Juli 2018: Prillan väljer om de ska överklaga till högsta förvaltningsdomstolen eller inte.

Tullverket och skatteverkets krav

Tobaken som Prillan har importerat i runt tio år har alltid ansetts vara råtobak och det har inneburit att varorna kunnat fraktas in i landet helt skattefritt. Prillan har däremot behövt betala punktskatten för snus.

I September 2017 var Tullverkets krav att Prillan skulle betala 100 miljoner kronor i utebliven skatt. Skatteverket krävde ännu mer pengar. Hisnande 286 miljoner kronor tyckte de att Prillan skulle betala. Tullverket har rätt att utföra omprövningar tre år bakåt i tiden och det är därför de kräver en så pass hög retroaktiv skatt, även fast analyserna och direktiven kring röktobak är så nya som de är.

Prillan har en omsättning på 35 miljoner kronor och förlusten medför därför oerhörda problem för företaget.

Förra året uttryckte sig Peder Ölander, vd för Prillan, så här:

no-title


Delägarna Peter Soergel och Peder Ölander
​Bild: Fredrik Sandberg, TT

– Det är en katastrof för oss. Det hela gäller så mycket pengar. Om vi förlorar så överklagar vi och om vi inte vinner måste vi ansöka om konkurs.

Grunden för beslutet – snuset röktestas i Tjeckien

Efter att Prillans produkter genomgått ett röktest i Tjeckien startade tvisten. Testets resultat landade i att tobaken går att röka, men i dessa tester förbereds tobaken med avancerade maskiner på ett sätt som Prillan inte gör själva innan produkterna går ut i handeln.  Prillans vd, Peder Ölander, tror inte att de svenska konsumenterna har tillgång till samma maskiner och Peder hävdar starkt att Prillans produkter först blir rökbara efter bearbetning och fuktning i 48 timmar. ​

Framtiden för göra-eget-snus är oviss

Vad som händer nu är väldigt osäkert. Om skatten behöver betalas retroaktivt kommer många företag som tillverkar snussatser gå i konkurs. Om skatten implementeras på dagens snussatser kommer till exempel Prillan Original kosta över 2000 kr. Om vi får bestämma tycker vi att EU, tullverket och skatteverket ska låta vårt snus vara.

Snabbfakta

  • Tullverket hävdar att Prillans snus ska beskattas som röktobak, efter tester som utförts i Tjeckien.
  • Punktskatt på röktobak är 1 884 kronor per kilo.
  • Punktskatt på råtobak är 0 kronor per kilo.
  • Punktskatt på snus är 442 kronor per kilo.