Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17.00
Riksdagsledamot vill se billigare snus

Riksdagsledamot (M) vill se att snus blir billigare 

Skatten på snus är fem gånger högre än samhällskostnaderna. Det vill Oliver Rosengren (M) ändra på. Därför har han skrivit en riksdagsmotion om saken. Om han får som han vill kan en dosa snus bli cirka tio kronor billigare i framtiden. Snusjournalen har intervjuat honom.  Oliver Rosengren, moderat riksdagsledamot, har motionerat om en rättvis skatt på snus. Om den blir verklighet skulle en dosa vanligt portionssnus kunna kosta cirka 27 kronor i stället för 36 kronor. För den som snusar en dosa per dag skulle det kunna innebära en skattesänkning på ungefär 3 200 kronor per år. 

Snusarna kan därmed har fått en ny förkämpe i riksdagskorridorerna – en som inte snusar eller ens testat snus.  

I motionen hänvisar Rosengren till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) som undersökt samhällskostnaderna för snuset och konstaterat att de är 630 miljoner kronor. Trots detta är den sammanlagda skatteintäkten från snuset cirka 2,9 miljarder kronor. I riksdagsmotionen skriver han att ”snusskatten är till stor del en moraliserande straffskatt med rent fiskala syften”.  

– Snusare betalar fem gånger högre skatt för snuset än samhällskostnaderna, enligt Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). Det är orättvist. Punktskatter kan vara legitima om de är till för att täcka samhällskostnader, men inte för att moralisera. 

Snus också en fråga om hälsa 

Men att snusare subventionerar icke-snusare med cirka 2,3 miljarder kronor är enligt Rosengren inte det enda argumentet för att se över skatten. 

– Det är dels en hälsofråga, dels en principiell fråga. Snuset har bidragit till att Sverige nästan utrotat rökning, som enda jämförbara land. Här röker 7 procent, att jämföra med 25 procent i snitt i EU. 

I slutet av förra året valde regeringen att höja skatten. Det var ett förslag från den förra regeringen som den nuvarande valde att gå vidare med. 

Tror du att regeringen kommer att sänka skatten under mandatperioden? 

– Det arbetar jag för. Det ekonomiska läget är pressat av sviktande konjunktur och hög inflation. 


Mycket annat är mer riskfyllt men inte lika hårt reglerat

De senaste åren har debatten om rökning förskjutits till att handla om nikotin. Snus och tobaksfritt snus står i skottgluggen för organisationer som Non Smoking Generation och tankesmedjan Tobaksfakta. I slutet av förra året gjorde Non Smoking Generations generalsekreterare, Helen Stjerna, utspel om att en snusdosa borde kosta 500 kronor

Rosengren har inte mycket till övers för detta. 

– Det finns organisationer som driver ideologiska korståg mot enskilda livsval. Det ska inte ägnas så mycket uppmärksamhet. Det är rimligt att politiken ser till att de som inte snusar inte behöver betala för snusets samhällskostnader och att alla får information om riskerna, men därefter borde det vara upp till var och en att ta den risken och kostnaden. Det finns många saker som är farligare än tobaksfritt snus, men som inte är så hårt reglerat eller beskattat. 


Vill skydda snuset i EU – ”Sverige bör använda sitt veto”

EU:s tobaksskattedirektiv (TED) håller på att revideras och nya minimibeskattningsnivåer ska tas fram för hela EU. Det tobaksfria vita snuset riskerar en skattehöjning på flera hundra procent.  

På frågan om hur Sverige borde agera inom EU lämnar Rosengren tydliga besked om hur han ser på saken.  

– Sverige bör använda sitt veto för att skydda snuset. EU ska inte lägga sig i svenska skatter alls, är min personliga uppfattning. Samma sak gäller drivmedelsskatter eller andra områden. 


Smakförbud – nej tack 

De senaste veckorna har smaksatt snus debatterats i Norge. Rosengren vill inte se något smakförbud i Sverige, av samma skäl som han vill att skatten ska bli mer rättvis – princip och hälsa. 

– Jag är i regel inte en förespråkare av förbud. Människor ska ta ansvar för sina egna handlingar. Punktskatter som täcker samhällskostnader är ett exempel på det ansvarstagandet. Förbud mot smaker på snus är en onödig reglering. Det riskerar att drabba hälsan, om fler väljer rökning i stället för snus. 

Den 19 april debatterar och röstar riksdagen om motionen. Du kan läsa hela riksdagsmotionen om snus här.  De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.