Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Riksdagsledamot kräver svar om Konsumentverket

Riksdagsledamot kräver svar om Konsumentverket

Jan Ericson (m) anser att Konsumentverket ägnar sig åt opinionsbildning om marknadsföring av tobak. Han kräver nu besked av civilminister Lena Micko (s). Det skriver Dagens Opinion.


Konsumentverket driver just nu två fall till patent- och marknadsdomstolen vad gäller marknadsföring online av tobak. Tobaksbranschen anser att man i stället borde invänta ny lagstiftning.

Riksdagsledamoten Jan Ericson anser att Konsumentverkets agerande är ännu ett ”exempel i raden där statliga myndigheter ägnar sig åt opinionsbildning och ibland ren myndighetsaktivism”, skriver Dagens Opinion. Detta vill riksdagsledamoten nu ta upp i en interpellationsdebatt.

”Det skapar en osäkerhet för marknadsaktörerna när Konsumentverket försöker driva igenom en tolkning av tobakslagen som inte överensstämmer med riksdagens beslut om att webbhandeln inte ska diskrimineras jämfört med fysiska butiker”, skriver Jan Ericson.

Jan Ericson vill nu ha besked av Lena Micko om hon tänker ”ta initiativ till att säkerställa att Konsumentverkets råd överensstämmer med gällande lagar”, samt hur hon ser på att en myndighet ägnar sig åt opinionsbildning.

– Det blir nu en balansgång för Lena Micko hur hon ska svara på frågorna som ställts av Jan Ericson, säger Snusbolagets kommunikationschef Markus Lindblad till Snusjournalen. Vid ett negativt svar riskerar ministern att anmälas till Konstitutionsutskottet för vidare granskning och vid ett positivt svar blir den självklara följdfrågan när och på vilket sätt Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell ska tas i örat. Oavsett hur ministern väljer att agera är det en bra utkomst för Sveriges snusare.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.