Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
Regeringen särskiljer skadeverkan

Regeringens beslut ett viktigt steg på vägen till en sund tobaks- och nikotinpolitik 

Den kyliga relationen mellan riksdag och regering inom tobaks- och nikotinpolitiken ser ut att vara ett minne blott. 


Förra veckan fattade regeringen beslut om att myndigheter inte bara ska sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar, utan också beskriva de olika produkternas skadeverkningar i relation till varandra. 

Det innebär att Sverige i framtiden kan få en tobaks- och nikotinpolitik som tar hänsyn till olika produkters respektive skadeverkningar, snarare än att alla produkter dras över en kam – vilket till stor del sker i dag. 

Förra mandatperioden uppmanade riksdagen regeringen att återkomma med ett förslag till nytt övergripande mål för ANDTS-politiken (Alkohol, Narkotika, Tobak och Spel). Riksdagen ville att regeringen skulle utveckla ett övergripande mål och en strategi för tobakspolitiken som tar hänsyn till de varierande skadeverkningar som olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka. 

I klartext: behandla inte snus och tobaksfritt snus (nikotinportioner) på samma sätt som cigaretter.  

Det kan ju inte vara viktigare att all tobaks- och nikotinkonsumtion minskar, oavsett produkters individuella och relativa hälsorisk – än att minska antalet rökare? 

Uppdraget kan lägga grunden för framtidens tobaks- och nikotinpolitik 

Myndigheterna ska nu alltså beskriva produkternas skadeverkningar i relation till varandra, utifrån deras sammanställning av tillgänglig kunskap som vilar på vetenskaplig grund. 

Detta är ett viktigt steg för att kunna formulera en övergripande målsättning som innebär att myndigheter och beslutsfattare inte behandlar alla tobaks- och nikotinprodukter på samma sätt.  

Om politiken läggs om från att bekämpa alla tobaks- och nikotinprodukter till att i stället uppmana rökare att konvertera till säkrare nikotinalternativ kan rökningsrelaterad sjukdom och död undvikas och liv kan räddas. Därför är regeringens beslut en bit på vägen till en sundare tobaks- och nikotinpolitik. De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.