Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Parlamentariker uppmanar den brittiska regeringen att avfinansiera WHO

Brittiska parlamentariker vill avfinansiera WHO

Parlamentariker uppmanar nu den brittiska regeringen att minska det finansiella bidraget till Världshälsoorganisationen (WHO) om ignoransen gentemot skadereduktionsprincipen fortsätter.


Nu uppmuntrar kommunikationschef i Snusbolaget, Markus Lindblad, svenska parlamentariker att etablera bilaterala samtal med initiativtagarna i Storbritannien för gemensam samverkan inför den kommande konferensen om tobakskonventionen.

Storbritannien är världsledande inom användning av skadereducerande alternativ bland nuvarande och tidigare rökare. Genom att stödja användningen av skademinskande produkter har Storbritannien de senaste åren uppnått det lägste antalet rökare som någonsin registrerats sedan cigaretter introducerades på marknaden. Parlamentarikerna menar emellertid att konventionen om tobakskontroll (FCTC), och WHO, ignorerar de evidensbaserade fördelarna med skadereducerande produkter, genom att förbjuda tobaksföretag att erbjuda e-cigaretter som säkrare alternativ till rökning.

Den 31 mars 2021 publicerade en parlamentarisk grupp i det brittiska parlamentet en rapport i vilken de uppmanar regeringen att omdefiniera landets förhållande till WHO, mot bakgrund av organisationens ignorans gentemot principen om skadereduktion. Parlamentarikerna rekommenderar att regeringen bör motsätta sig alla föreslagna beslut som skulle likställa skadereducerande alternativ med cigaretter samt överväga att minska det finansiella bidraget om de inte ser några förändringar hos WHO.

Markus Lindblad menar rapporten är aktuell med anledningen av den pågående beredningen av den svenska regeringens ANDTS-proposition. Riskreduktionsperspektivet som grundläggande princip i WHO:s tobakskonvention saknas helt i regeringens föreslagna ANDTS-strategi. Storbritannien, liksom Sverige, har ambitiösa mål om en rökfri nation. Riskreduktionsprodukter som kan hjälpa personer som röker att sluta röka genom att byta till produkter som är mindre skadliga än cigarretter.

- Om en nations folkhälsopolitik lyckas uppnå övergripande folkhälsomål skulle man förvänta sig att mellanstatliga hälsoorganisationer utvärderar och anammar politiken. Tyvärr gör WHO motsatsen när det gäller skadereducerande produkter. Att Storbritannien nu synas opponera är ett steg i rätt riktning. Nu bör svenska parlamentariker etablera bilaterala samtal med initiativtagarna i Storbritannien, säger Markus Lindblad.

Läs hela rapporten här.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.