Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Översyn kritiseras för partiskhet

Översyn kritiseras för partiskhet

EU:s arbete med tobakslagstiftningen fortsätter. Men det lämnar mycket att önska. Nu uppmanas svenska snusare att säga ifrån. Gör din röst hörd idag!


Europeiska kommissionen har publicerat ett offentligt samråd som syftar till att utvärdera reglerna för tobaks- och nikotinprodukter. Reglerna omfattar bland annat produktreglering, reklam, försäljning och marknadsföring.

Via ett frågeformulär förväntas EU-medborgare, branscher och organisationer att dela med sig av sina synpunkter. Problemet är bara att frågeformuläret, på grund av dess utformning, inte ger allmänheten en rättvis chans att uttrycka sina åsikter utan att det kan misstolkas.

Säg ifrån: rapporter formuläret!

Tycker du också att det är viktigt att lagstiftning baserad på objektiv och vetenskaplig information?  Med anledning av EU:s vinklade frågeformulär har informationssajten Pouch Patrol initierat en kampanj som råder samtliga konsumenter att rapportera enkäten på grund av politisk propaganda.

Lägg några minuter av din tid idag för att säkra snusets framtid inom Europa. Läs mer här.


Bidrar till att skapa en felaktig bild

EU-kommissionens många samrådsaktiviteter syftar till att se till att ”det politiska arbetet genomförs på ett öppet och transparent sätt.” Men baserad på hur frågeformuläret och svarsalternativen är utformade är det tyvärr uppenbart att detta      genomförs på ett partiskt sätt, med ett tydligt önskat resultat.

I frågeformuläret ombeds EU-medborgare ombeds ta ställning till hur olika produkter bör regleras. Det är dock inte möjligt att svara att reglerna redan är tillfredsställande – bara att reglerna inte är det. På så vis skapas en felaktig bild av att allmänheten menar det bör införas strängare regler för mindre skadliga produkter, som snus och e-cigaretter. Det är oroväckande.

Snusjournalen uppmanar alla svenska snusare att stödja initiativet och underkänna EU-kommissionens partiska utvärdering – som skulle kunna bli dödsstöten för alternativa nikotinprodukters framtid i Europa. Läs mer om översynen och hur du som snusare kan ta del i initiativet!De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.