Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17.00
Nyhet: Snubie Brandy Alexander

Nyhet: Brandy Alexander-snus från Snubie och V2 Tobacco

Nytt snus från V2 Tobacco och Snubie. Läs allt om snuset och hur det gick till när det skapades här! Snuset släpps 2018-02-16.

A brand new snus from V2 Tobacco and Snubie. Read everything about the product and how it was created here. The snus release date is 2018-02-16.

The article is availiable in English under the Swedish translation. Just scroll down a bit!

Snusdrömmen gick i uppfyllelse 

Om du hade frågat mig 2009, när jag först startade Snubie.com, om jag någonsin skulle få ett stort snusföretag att göra ett snus åt mig, skulle jag antagligen inte tro dig. Det har dock alltid varit en dröm för mig, en dröm som jag aldrig trodde skulle uppfyllas.

Men drömmen uppfylldes 2017. Och när du läser den här artikeln kommer du kunna beställa Offroad Snubie Brandy Alexander Portion på Snusbolaget! Berättelsen om hur vi kom till denna punkt är en lång, men fascinerande historia. Jag tycker att det är bäst att vi börjar från början!

Här kan du köpa Offroad Snubie Brandy Alexander!

Nyhet: Snubie Brandy Alexander

Under 2008 lanserade V2 Tobacco 2008 Offroad Limited Edition-serien. I den serien ingick det första portionssnuset med smak av drinken Brandy Alexander. Men jag började inte snusa förens 2009, så jag missade att testa den då. Under 2009 var de första lössnussorterna jag någonsin testade från V2 Tobaccos begränsade upplaga Nordströmmen Lös. I den upplagan fanns Brandy Alexander Lös. Jag blev omedelbart förälskad i den. Som begränsade utgåvor gör försvann även den snussorten och jag stod ensam kvar med ingenting annat än mina minnen.

Under 2012 lyckades jag övertala V2 Tobacco till att ta tillbaka Nordströmmen Brandy Alexander Lös genom att få 500 likes på deras facebooksida. Snuset kom då tillbaka som en begränsad upplaga och försvann snabbt igen.

År 2013 frågade V2 Tobacco på deras Facebook-sida vilken smak de ville se släppt härnäst i deras Thunder Ultra Strong-serie och då fick jag tillräckligt med stöd för att de skulle släppa smaken igen. Den stannade inte heller länge. Jag hoppades alltid att smaken skulle komma tillbaka, men jag visste inte när, eller hur, jag skulle få det att hända. Men i slutet av 2017 hände det. Mitt första snus, Snubie Brandy Alexander, föddes.

Skapad tillsammans med Snubie

Under 2017 hände det två saker som fick mig att börja driva projektet. Swedish Match skapade General och Göteborgs Rapé One tillsammans med Alexander Gustafsson.

När de kom ut skrev de "Skapat tillsammans med Alexander Gustafsson" på dosan. Jag tänkte då för mig själv: "Varför går det inte att göra en produkt som det står skapad tillsammans med Snubie på?".

Kort därefter kom det ut att Outlaw Dipper, den mest kända diprecensenten på YouTube, samarbetat med ett företag och fått sitt eget dipsnus gjort. Då sa jag till mig själv:

"Om den mest kända dippern på YouTube kan få sin egen produkt, varför kan inte den mest kända snusaren på YouTube få sin egna snussort?

Nyhet: Snubie Brandy AlexanderJag tänkte direkt på Brandy Alexander och hörde av mig till V2 Tobacco. De blev direkt supersugna på att ta tillbaka smaken. Men jag ville inte att det skulle bli något vanligt snus, jag ville att det skulle bli perfekt. Som någon som har testat hundratals snussorter visste jag exakt vad jag letade efter i ett nytt snus.

Smaken Brandy Alexander var självklar

V2 Tobacco gav mig fullständig kreativ kontroll under skapandet av snuset. Jag startade med smaken, den viktigaste delen, och jag visste att snuset skulle smaka Brandy Alexander. Jag har alltid varit ett fan av vita dosor, så jag ville att dosan skulle vara vit och ha ett fullstort lock. Jag ville att etikettdesignen skulle vara elegant och kännas premium.


Snuset Offroad Snubie Brandy Alexander och drinken Brandy Alexander.

Ett antal olika designer togs fram och det här är den design som jag slutligen bestämde mig för. Man ser tydligt Brandy Alexander i bakgrunden och min Snubie-logotyp på toppen och sidan av burken. Jag ville också att Snubie skulle finnas i namnet, för i många år har människor associerat Brandy Alexander-snus med mig (förmodligen för att jag aldrig slutar prata om det). 

Jag ville också att portionerna skulle vara mjuka och sitta bekvämt under läppen. Fuktmängden var faktiskt också mycket viktigt för mig. Jag ville att snuset skulle levereras i originalportioner för att snabbt frigöra smak, men jag ville ha fukthalten på lite mindre än 50% så att smaken skulle vara längre. Fuktig, men inte för fuktig! 
Jag ville även att dosan på 19,8 gram skulle innehålla 22 portioner som vägde 0,9 gram vardera. Jag ville inte ha 24 portioner eftersom prillorna då kan kännas lite mosade när man öppnar dosan. Allt det här fick jag igenom och det visade sig bli perfekt!

I min mening är smaken perfekt

Så hur blev det? Jag är ju såklart ganska partisk eftersom det är min egen skapelse, men jag tycker snuset blev perfekt. När du öppnar dosan möts du av en len cognacsdoft och en touch av choklad i bakgrunden. Portionerna är fuktiga nog för en snabb smakrelease, men de är inte för fuktiga. Detta ger en lång och varaktig smak!

I min mening är smaken perfekt. Snuset har en mild, men rik smak av choklad. Bakom chokladsmaken hittar du en lätt krämighet i bakgrunden. Smaken av cognac är närvarande, men inte överväldigande, och det komplementerar chokladen bra. Det känns som att nikotinstyrkan ligger på en lagom nivå, vilket var mitt mål för denna produkt. Smaken i Snubie Brandy Alexander vara också länge. För mig räcker en originalportion i ungefär 45 minuter, men det här snuset kan jag ha inne i en timme. Jag kunde inte vara mer nöjd med hur den här produkten blev i slutändan. Den blev allt jag hoppades på!

Jag hoppas att du gillar Snubie Brandy Alexander lika mycket som jag tyckte om att skapa den. Det gjordes med kärlek och det var en stor ära att få göra det!
 

New release: Snubie Brandy Alexander

The dream came true

If you asked me back in 2009, when I first started Snubie.com, if I ever imagined I would have a major snus company make a product for me, I probably wouldn’t have believed you. That kind of thing is a dream, and something I never imagined would happen.

Well, it happened. By the time you’re reading this article you will be able to order Snubie Brandy Alexander will be available for purchase here at Snusbolaget! The story of how we got to this point is a long, but fascinating story. I think it’s best that we start at the beginning!

Buy Offroad Snubie Brandy Alexander here!

Nyhet: Snubie Brandy Alexander

In 2008, V2 Tobacco launched the 2008 Offroad Limited Edition line. This was the first time there was ever a Brandy Alexander portion snus. However, I didn’t start snus until 2009, so I missed out on trying this one. In 2009, the first los products I ever tried were from V2 Tobacco’s limited edition Nordströmmen Los line. In that release was Brandy Alexander los. I immediately fell in love. As limited editions do, this one went away and
I was left with nothing but my memories.

In 2012, I was able to persuade V2 Tobacco to bring Nordströmmen Brandy Alexander Los back by helping get their Facebook page to 500 likes. It came back as a limited edition, then went away. In 2013, V2 Tobacco asked people on their Facebook page what flavor they wanted to see released next in their Thunder Ultra Strong line, and I was able to get enough support together for them to release it. It didn’t stay around long and honestly, it was too strong, in my opinion, for regular usage.

I always had hope that it would come back, but I never knew when, or how, I would make it happen. But, in 2017, it happened. My first snus product, Snubie Brandy Alexander, was born.

Created together with Snubie

Two things happened in 2017 that made me push for this. First, in early 2017, Swedish Match created the General and Göteborg’s Rapé One products with Alexander Gustafsson. When they came out they had “Created With Alexander Gustafsson” on the can. I thought to myself, “Well, why couldn’t they make a created together with Snubie product?”.

I put that out of my mind for a while, but then something else happened. Shortly thereafter, the most well known dip reviewer on YouTube, Outlaw Dipper, partnered with a company and got his own dip product made. At that point, I said to myself:

“Well, if the most well known dipper on YouTube got his own dip product, why can’t the most well known snuser on YouTube get his own snus products?”

Nyhet: Snubie Brandy Alexander

I immediately thought Brandy Alexander. I reached out to V2 Tobacco and they were more than happy to do it! But I didn’t want this to be just any snus, I wanted it to be perfect. As someone who has reviewed hundreds upon hundreds of snus products, I knew exactly what I wanted in a snus.

I knew I wanted it to taste of Brandy Alexander

V2 Tobacco gave me complete creative control in the creation of this product. Starting with the flavor, the most important part, I knew I wanted it to be Brandy Alexander. I’ve always been a fan of white cans, so I wanted the can design base to be a white can with a full catch lid. I wanted the label design to be classy, elegant, and premium looking.

Nyhet: Snubie Brandy Alexander


The snus Offroad Snubie Brandy Alexander and the cocktail Brandy Alexander

A number of designs were drafted and this is the design I ultimately decided on. You can tell it has the Brandy Alexander drink in the background, and my Snubie logo on the top and side of the can. I also wanted Snubie to be a focal point of the name, because for many years people have associated Brandy Alexander snus with me (probably because I never quit talking about it).

I wanted the portions to be soft and comfortable in the lip. The moisture amount was something else very important to me. I wanted it to be an original portion for quick release of flavor, but I wanted it a little less than 50% so that it would have a longer lasting taste. Moist, but not too moist!

I wanted the nicotine content to be the standard 8mg/g strength. Too often I feel that companies focus more on nicotine and not on flavor. With this product I wanted it to be the opposite, focus on the flavor first. I wanted it to have 22 portions weighing 0.9 grams each, for a 19.8 gram can. I didn’t want 24 portions because I didn’t want them to get squished. In the end, everything I wanted this product to have came to pass, and it turned out perfectly!

I think it turned out perfect

So, how did it turn out? Well, I am rather biased since it is my own snus creation, but I think it turned out perfect. Upon opening the can you are greeted by a smooth, present smell of cognac. There is also a light hint of chocolate in the background. The portions are moist enough for quick flavor release, but they’re not too moist. This yields a long lasting flavor! The flavor is perfect, in my opinion. There is a mellow, rich flavor of
chocolate. Behind the chocolate taste you will find a light creaminess in the background. The taste of cognac is present, but not overpowering; it compliments the chocolate flavor quite well!

The nicotine strength feels to be right at the regular level, which was my goal for this product. As far as the longevity of flavor, it lasts quite a while! For me, I usually keep an original portion in for about 45 minutes. I’ve found with this one, however, I can keep it in for an hour! I couldn’t be more pleased with how this product turned out. It was everything I hoped it would be!

I hope you enjoy Snubie Brandy Alexander snus as much as I enjoyed creating it. It was a labor of love, and truly one of the greatest honors in my life.De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.