Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
Ny svensk studie om riskreducering

Ny svensk studie om riskreducering

Intresset för snus som ett hjälpmedel för att sluta röka ökar stadigt. Den senaste rapporten i ämnet kommer från två svenska forskare och presenteras i den oberoende tidskriften Harm Reduction Journal.


Tove Sohlberg och Peter Wennberg, två svenska forskare från Stockholms Universitet respektive Karolinska Institutet har publicerat en rapport där de har intervjuat tidigare rökare. I studien redovisas vilken roll en övergång från cigaretter till snus hade som hjälp i processen och hur många av dessa som fortsatte att använda snus.

70 procent av deltagarna i undersökningen svarade att de klarade att sluta röka utan något hjälpmedel. Av totalt 705 svarande uppgav dock 118 personer att de hade använt snus som ett sätt att sluta röka.

Fler studier behövs
– Över 80 procent tyckte att snus var mycket viktigt för att lyckas med rökavvänjning och hälften av dem fortsatte att använda snus på lång sikt. De som upplevde både fysiska och psykologiska effekter av att byta till snus var de som fortsatte och tvärtom; de som inte upplevde sådana effekter slutade använda snus, skriver forskarna.

Forskarna konstaterar också att det behöver göras fler studier i området, detta för att kunna utveckla tydligare strategier för att hjälpa rökare att sluta med cigaretter.

"I linje med Harm Reduction-filosofin"
Markus Lindblad, kommunikationschef på Snusbolaget, anser att resultaten i studien ligger i linje med Harm Reduction-filosofin.
– Riskreduktionsprodukter hjälper till att uppnå överordnade folkhälsomål varför det är viktigt att lagstiftningen underlättar och skapar incitament för konsumenterna att byta till mindre skadliga produkter, exempelvis byta från tobakscigaretter till snus eller nikotinportioner. I vart fall bör lagstiftningen inte sätta upp hinder för ett sådant byte så att det blir svårare för tobaksanvändare att byta till mindre farliga alternativ. En sådan ordning riskerar istället att vara kontraproduktiv och kan leda till att tobaksanvändare inte byter till en mindre farlig produkt. Det är således viktigt att lyfta upp de riskreducerande produkterna som ett bättre alternativ än de mer farliga produkterna genom en lagstiftning som främjar sådana val bland konsumenter genom exempelvis skatter eller andra konsumtionsregleringsmekanismer.

–Ett enkelt och effektivt styrmedel för att arbeta med riskreduktion är att differentiera skattesatserna för olika typer av produkter, så att mindre skadliga produkter, såsom snus och elektroniska cigaretter, får en lägre skatt än mer skadliga produkter. En sådan reglering kan väntas få en effekt på försäljningspriserna till konsument och kan väntas leda till att konsumenter väljer att byta till en billigare, och mindre hälsoskadlig, produkt, avslutar Markus Lindblad.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.