Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Ny nikotinpolicy kan rädda miljontals européer

Studie: Ny nikotinpolicy kan rädda miljontals européer

Studien 'Fighting smoking with alternative nicotine products' från Lakeville visar att alternativa nikotinprodukter, såsom snus och nikotinportioner, är avgörande för att hjälpa rökare att sluta röka. Rapporten drar slutsatsen att Sverige snart är ett rökfritt land enligt WHO:s definition, och att det har mindre att göra med skatter och regleringar och mer med tillgängligheten till mindre skadliga nikotinalternativ.

Enligt studien Fighting smoking with alternative nicotine products, som är den fjärde rapporten i ordningen från Lakeville, kan högre cigarettpriser i EU bidra till en snabbare minskning av rökningen, vilket man sett i Storbritannien. Men med begränsade eller hårt reglerade alternativa nikotinprodukter tillgängliga på marknaden har nikotinanvändare få eller mycket begränsade möjligheter att ersätta rökning med mindre skadliga alternativ. För att de olika länderna i Europeiska unionen realistiskt ska kunna uppnå en rökfri status inom en snar framtid måste den europeiska befolkningen ha samma möjligheter som svenskar och norrmän - en realistisk möjlighet att välja säkrare nikotinprodukter i stället för att röka.

Sverige och Norge har den lägsta andelen rökare i Europa och förväntas bli rökfria inom de närmaste åren - definierat som färre än 5 procent rökare av landets befolkning. De yngre generationerna i Sverige, upp till 44 år, är redan rökfria och använder i stället produkter som snus och nikotinportioner. Effekterna av att kunna välja mindre skadliga nikotinprodukter är tydliga - antalet rökningsrelaterade dödsfall per 100 000 män i Sverige och Norge är bland de lägsta i Europa.

  - EU-kommissionen har flera förslag om nikotin uppe för diskussion, säger Markus Lindblad, Kommunikationschef på Snusbolaget. Men folkhälsan står på spel när EU-kommissionen fortsätter att fokusera på nikotinkonsumtion i stället för att fokusera på skademinimering. En tillåtande EU-policy för försäljning av alternativa nikotinprodukter, särskilt nikotinportioner, skulle minska antalet dödsfall till följd av rökning med minst 210 000 liv per år.

Studien visar att genom att tillåta försäljning och användning av snus och nikotinportioner har andelen icke-rökande nikotinanvändare ökat i både Sverige och Norge på bekostnad av rökningen. Detta är särskilt tydligt bland yngre generationer. Norska unga kvinnor röker till exempel inte alls.

Mer om studien

Haypp Group AB har gett ekonomie doktor David Sundén från Lakeville i uppdrag att bedöma potentialen för snus och nikotinportionsprodukter som ett instrument för att minska folkhälsoskadorna från tobaksrökning i EU. Utvärderingsresultaten kan uppskatta de möjliga långsiktiga hälsoeffekterna.

Snusets och nikotinportionernas potential som skadereducerande instrument bedöms genom att beräkna minskningen av antalet dödsfall i rökning och cancerfall under antagandet att den svenska tobakspolitiken skulle införas i andra EU-länder. Studien görs endast på män, eftersom det finns mer relevant data tillgänglig om män.

Lakeville är experter på socioekonomiska analyser, utredningar och utvärderingar. Utgångspunkten är nationalekonomisk vetenskap kompletterad med statistiska och andra empiriska analysmetoder.

Detta är den fjärde studien som Lakeville har gjort på ämnet.

Läs studien här.De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.