Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Ny dom mot Prillan – slutet för gör-det-själv-snus?

Ny dom mot Prillan – slutet för gör-det-själv-snus?

Prillans gör-det-själv-snus går att röka, och ska därför beskattas som röktobak. Detta enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Domen innebär att framtiden för Prillan och andra liknande företag nu ser mörk ut.


Skattefrågan slås nu alltså fast efter att snusbolaget Prillan tidigare krävts på 94 miljoner kronor extra i skatt av Tullverket.
–Domen är naturligtvis en stor besvikelse, säger advokat Ulf Käll, som företräder tobaksbolaget till Snusjournalen. Vi anser att ju att rättsläget är oklart och att ärendet borde ha skickats tillbaka till EU-domstolen.

Peder Ölander, vd för Prillan, har i tidigare uttalanden menat att en fällande dom kunde innebära slutet för bolaget:
– Det är en katastrof för oss. Det hela gäller så mycket pengar. Om vi förlorar så överklagar vi och om vi inte vinner måste vi ansöka om konkurs, sade han inför att målet skulle tas upp i förvaltningsdomstole.

Frågan ses som redan utredd

Som Snusjournalen skrivit om tidigare gäller ärendet huruvida tobaken som importeras av Prillan bör beskattas som råtobak (0 kr/kg) eller röktobak (1884 kr/kg). Prillan har alltid hävdat att tobaken ska beskattas som råtobak och man vann även i första instans.

I domen framgår att tobaken nu bedöms ha skurits eller på annat sätt strimlats och går då att röka utan ytterligare industriell beredning.

Enligt Prillan behandlas tobakstypen olika i olika EU-länder, vilket gör att rättsläget är oklart och att ärendet därför borde ha skickats vidare till EU-domstolen. Men Högsta förvaltningsdomstolen anser att frågan redan är utredd av EU-domstolen och Tullverket fick rätt.

Tullverket har tidigare låtit utföra röktester som man menar visar att tobaken går att röka om den fuktas och placeras i någon form av behållare. Högsta förvaltningsdomstolen anser att det saknas skäl att ifrågasätta röktesterna, även om de utförts med en analysmetod som används vid klassificering av varor för tulländamål. Peder Ölander har tidigare sagt att han inte tror att de svenska konsumenterna har tillgång till samma maskiner och menar att Prillans produkter först blir rökbara efter bearbetning och fuktning i 48 timmar.

Halmstrå finns kvar

Ärendet är dock inte slutligt avgjort: själva frågan om Prillan måste betala 94 miljoner kronor extra i skatt för den tobak man redan importerat kommer att avgöras i en parallell process. Prillan anser att Tullverkets beslut strider mot den EU-rättsliga principen om skydd mot berättigade förväntningar, något som ska avgöras i förvaltningsrätten.

Det här påverkar dock inte rättsläget framöver, anser Ulf Käll.

– Det är stor risk för att den här typen av produkter kommer att försvinna från den svenska marknaden. De kommer inte att gå att framställa när det blir dubbel beskattning – först röktobaksskatt vid importen, sedan snusskatt när man säljer det som snus.

Prillan och rättsfallet, detta har hänt

  • Februari 2016: Tullverket beslutar att Prillans tobak bör beskattas som röktobak
  • September 2017: Prillan vinner i förvaltningsdomstolen
  • Maj 2018: Tullverket överklagar domen
  • Juni 2018: Prillan förlorar i kammarrätten
  • Augusti 2018: Prillan överklagar till högsta förvaltningsdomstolen
  • December 2019:  Högsta förvaltningsdomstolen fastställer kammarrättens dom

De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.