Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Nu krävs försäljningstillstånd för att få sälja snus och annan tobak

Nu krävs försäljningstillstånd för att få sälja snus och annan tobak!

Från och med den 1 juli i år får detaljhandel med tobaksvaror, som tex snus, endast ske av den som har tillstånd att sälja tobak. Snusjournalen bad Markus Lindblad, kommunikationschef på Snusbolaget, reda ut begreppen.

Frågan om tillståndsplikt för tobaksförsäljning har diskuterats flera gånger genom åren. En anledning är att minska den illegala tobakshandeln, omkring 10 procent av tobaken som säljs i Sverige är illegal.

Illegal handel med snus och tobak är problematisk av flera skäl. Vi på Snusbolaget kan inte ha lika låga priser som illegala aktörer, staten går miste om skatteintäkter, det föder kriminella som tjänar på hanteringen och snusarna kan inte vara säkra på vad de stoppar in i munnen. Ofta säljs illegala produkter även till barn och ungdomar. Illegal handel med tobak innebär ett direkt hot mot oss snusare!

“Illegal handel med tobak innebär ett direkt hot mot oss snusare!”
– Markus Lindblad

Försäljningstillstånd kan endast ges till en person som är lämplig utifrån både personliga och ekonomiska förutsättningar. Kommunen skall även ta in om “omständigheterna i övrigt” är lämpliga för att personen skall kunna sälja tobak “i enlighet med lagens krav”. Den som bedriver tillståndspliktig försäljning med tobaksvaror ska även utöva “särskild kontroll” över försäljningen och ansvara för att det finns ett bra egenkontrollprogram för försäljningen.

Vid en prövning av ett tillstånd för detaljhandel ska kommunen kunna ta in ett yttrande från polisen. Polisen ska därefter yttra sig om sökandens lämplighet för att kunna sälja tobak och ska även motivera med en bakgrund till deras bedömning. 

Den tidigare möjligheten för kommunen att ge en person som säljer tobak försäljningsförbud tas bort. I stället kan kommunen återkalla tillståndet om försäljningen av tobak på något sätt misskötts.

“kommunen återkalla tillståndet om försäljningen av tobak på något sätt misskötts”
– Markus Lindblad

En återförsäljare som Snusbolaget som anmält försäljning av tobaksvaror till kommunen före den 1 juli 2019 (dvs. innan de nya reglerna började gälla) kan fortsätta försäljningen om man senast den 1 november 2019 ansöker om försäljningstillstånd. Försäljningen kan då fortsätta i avvaktan på kommunens beslut.

Varken producenter eller distributörer får sälja tobaksprodukter till någon som inte har ett försäljningstillstånd eller följer de här reglerna.

För oss på Snusbolaget kostar allt detta det lite pengar och det blir det lite mer att göra. För dig som snusare blir säkerheten och konkurrensen mycket bättre. Snusbolaget – Alltid på snusarnas sida!


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.