Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Norska staten – positiva till snus

Norska staten – positiva till snus

I en rapport från augusti i år skriver det norska hälsodirektoratet om folkhälsan i Norge. I texten benämns till exempel snus som en av de viktigaste delarna av framtiden. Ett enormt steg i rätt riktning för den norska staten!

Snus som skadereduktion

Det som är uppfriskande i rapporten är myndighetens positiva inställning till snus och andra skadereducerande produkter. Hälsodirektoratet skriver bland annat att den största delen av den framtida debatten kommer handla om skadereduktion och att det är konstigt att nya cigaretter kan lanseras helt fritt medan mindre skadliga produkter inte får marknadstillträde.

Kort och gott öppnar alltså hälsodirektoratet upp för till exempel tobaksfria all white-produkter på den norska marknaden. Än så länge har snusare i Norge inte fått ta del av all white, enbart på grund av att det varit en ny produkt.

”Det kan samtidigt anses att man bör reglera de mest skadliga produkterna, cigaretter, ännu strängare och så småningom försöker fasa ut dem helt. Det är idag en paradox att produkter som sannolikt kommer att vara betydligt mindre skadliga än cigaretter inte får något marknadstillträde, medan nya cigaretter kan lanseras kontinuerligt.”

Norska staten – positiva till snus

Än så länge har snusare i Norge inte fått ta del av all white, enbart på grund av att det varit en ny produkt.​

Snus bör vara mer attraktivt än cigaretter

Hälsodirektoratet argumenterar även för att mindre skadliga produkter bör släppas friare på marknaden och regleras mindre strikt än andra tobaksvaror. Helt enkelt vill de att produkter ska vara attraktiva i förhållande till sin påverkan på hälsan och detta skulle såklart betyda att snus regleras mindre strängt än cigaretter.

Att göra mindre skadliga produkter, så som snus, attraktiva för rökare är ett stort steg på vägen. Men samtidigt vill de såklart inte locka till sig folk som inte skulle börjat använda nikotin överhuvudtaget.

”Vissa produkter kan ha en signifikant lägre risk än cigaretter. Det kan vara nikotinersättningsprodukter, snus, tobaksfritt snus med tillsatt nikotin, e-cigaretter och värmefria produkter. Det är lätt att argumentera för att mindre skadliga produkter bör släppas ut på marknaden och regleras mindre strikt än andra tobaksvaror och Hälsodirektoratet bedömer att man önskar att göra mindre skadliga produkter attraktiva för rökare samtidigt som man inte vill locka för många nya användare till produkterna.”

Nu är alltså vårt grannland Norge, som ett av de första länderna i världen, på väg att ta ett enormt steg i rätt riktning. Samtidigt som vi i Sverige fortsätter behandla snus lika illa som cigaretter, trots all forskning som visar på snusets enorma hälsofördelar.


Standardiserade norska förpackningar.

Cigaretter står bakom 20% av alla dödsfall

I rapporten står det också att cigaretter och annan röktobak fortfarande är en av de största orsakerna till för tidiga dödsfall, minskad livskvalitet och en mängd olika cancer-, hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. De uppger att rökning står bakom var femte tidigt dödsfall och för folk under 70 år är det den enskilt största riskfaktorn.

Även om antalet rökare i Norge minskar kraftigt tycker de att det är viktigt att upprätthålla den låga inströmningen av nya rökare. Höjda priser på tobaksvaror anses, enligt Hälsodirektoratet, vara det mest effektiva sättet. Andra åtgärder kan vara att minska tillgängligheten, begränsa försäljningskanaler och höja åldersgränser.

Att ungdomar fortfarande ska nås av information via skolan och att man ska fortsätta begränsa kontakten med passiv rökning ses som viktigt det med.

Om rapporten

Rapporten heter ”Folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling”, den är 163 sidor lång och går igenom det mesta som har med den med norska folkhälsan att göra. På sida 110 börjar kapitlet om snus, tobak och skadereduktion.

Klicka här om du vill läsa mer! De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.