Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Nike Örbrink (KD): Det behövs nya perspektiv på folkhälsopolitiken

Nike Örbrink (KD): Det behövs nya perspektiv på folkhälsopolitiken

Vi kommer aldrig få ett tobaksfritt Sverige. Målet med folkhälsopolitiken ska inte heller vara att moralisera över människors fria val, utan att underlätta för skademinimering. En ny regering bör ta tag i tobakspolitiken ur just en sådan syn.

 

En kommande regering bör låta principen om skademinimering vara vägledande i regleringen av tobaksprodukter. Vi vet att samtliga tobaksprodukter inte är lika skadliga. Målet med tobakspolitiken ur ett folkhälsoperspektiv bör vara att minska skadorna som följer med olika tobaksprodukter. Därför är det också rimligt att skilja hur man reglerar olika tobaksprodukter. Det kan dels innefatta en skillnad i vilken typ av marknadsföring som tillåts, men det kan även handla om hur man får skylta och sälja produkter.

En del av de närmare en miljon svenskar som snusar började inte med just snus, vi vet idag att många tar hjälp av snuset för att minska sitt cigarettberoende. Även om det kan tyckas önskvärt att bli helt fri från ett tobaksberoende, är det långt ifrån alla som lyckas med det. I de fall någon vänder sig till vården för att kunna sluta röka bör läkare, om inget annat hjälper, också kunna rekommendera andra tobaksprodukter som är mindre skadliga.

Även om en stor del av tobakspolitiken är nationell får en ny regering inte heller glömma EU. Förbudet kom till 1992 innan Sveriges anslutning. Det borde vara dags att revidera lagstiftningen och ta bort förbudet mot tillverkning och försäljning av snus i andra medlemsländer. Dels skulle det innebära en större marknad för det svenska snuset, men det skulle framför allt kunna bidra till att minska cancerrelaterade sjukdomar i länder där antalet rökare är stort. En ny regering borde därför i ett första steg arbeta aktivt för att låta snuset ta plats i strategier om att förbättra hälsan.

Nästa regering måste arbeta både nationellt och med andra länder för en nykter syn på tobakspolitiken där frågan om skademinimering får stå i centrum om målet är att förbättra folkhälsan.

 

Nike Örbrink

Riksdagskandidat (KD)De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.