Minskad cigarettkonsumtion och ökad snusning - det tysta bidraget till förbättrad folkhälsa

Nyligen gjorde tv4 nyhetsmorgon ett inslag om den minskande cigarettkonsumtionen och den ökande konsumtionen av snus och nikotinprodukter. I inslaget vidhålls det som positivt att tobaksrökningen minskat, men det undanhålls att beskriva nikotinprodukter och snus som en bidragande orsak till detta.

Sedan 2003 har andelen rökare minskat med mer än 11 procentenheter, i synnerhet har andelen rökare minskat bland yngre. Resultatet av denna utveckling är att svenskar röker minst i hela Europa, vilket innebär att 380,000 liv kunnat räddas från en förtidig rökningsrelaterad död; något som sammantaget blir 6,5 miljoner levnadsår. Detta har snusbolaget sedan flera år kalkylerat effekterna av.

I inslaget beskrivs inte explicit hur alternativa nikotinprodukter och snus varit bidragande till det minskade antalet rökare, i stället framhålls effekterna av regulatoriska förändringar som huvudorsaken till att rökningen minskat. Hur kommer det sig att länder i Europa, som trots högre priser och ännu strängare regleringar, ändå har en högre konsumtion av traditionella cigaretter? Detta förstärks av en rapport från lakeville.

Anledningen stavas snus och alternativa nikotinprodukter!

Sveriges långa tradition av alternativ till cigarrettrökning har bidragit till att antalet rökare är så pass lågt, detsamma gäller för Norge. Ändå nämner inte inslaget något om att dessa alternativa produkter skulle ha något med den minskade rökningen att göra, och väljer att i stället framhålla deras negativa aspekter såsom beroende.

Nu är det dags för svenska nikotinportionsanvändare att göra sina röster hörda och skriva in till tv4 för att berätta om sin resa bort från rökningen, och hur detta påverkat hälsan för att därmed ge en tydlig bild av nikotinprodukters effekt på den minskade tobaksrökningen.

Skriv in till följande mailadress och berätta om din resa: nyheterna@tv4.se

Minskad cigarettkonsumtion och ökad snusning
De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.