Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Konsumentverkets diskriminering av e-handeln – kampen fortsätter

Konsumentverkets diskriminering av e-handeln – kampen fortsätter

Beslutet om e-handeln ska tillåtas använda marknadsföring i kommunikation med tobakskunder likt den fysiska handeln är nu i patent- och marknadsdomstolens händer.


Under veckan har Snusbolaget mött Konsumentverket i domstolen, och ett avgörande väntas inom några veckor.

Vi har här i Snusjournalen tidigare berättat att ett flertal riksdagsledamöter länge har varit kritiska till Konsumentverkets agerande gentemot e-handeln. Enligt kritiken hamnar man i direkt konfrontation med riksdagens beslut och tycks bortse från vem som är lagstiftare. Snusbolagets kommunikationschef Markus Lindblad anser att målet är avgörande för utvecklingen av e-handeln och den svenska snusaren.

– Deras mål är att påverka lagstiftningen genom den pågående utredningen för att på så sätt lägga sitt eget förslag på socialutskottets bord, säger Markus Lindblad till Snusjournalen. Blir domstolsprocessen klar innan utredningen måste utredningen arbeta in resultatet i sitt förslag till ny konkurrensneutral lag till regeringen.

Bakgrunden är regeringens förslag att möjligheterna för webbutiker att använda marknadsföring i kommunikation med tobakskunder skulle begränsas. Enligt riksdagens bedömning skulle detta innebära att e-handeln negativt särregleras i förhållande till fysiska butiker eftersom lagförslaget inte var konkurrensneutralt, varpå förslaget avslogs. I det oklara läget som uppstod gjorde dock Konsumentsombudsverket en tolkning om att endast tillåta den fysiska handeln att marknadsföra tobaksprodukter. Nu är det upp till patent- och marknadsdomstolen att avgöra vad som gäller.

– När Konsumentverket försöker driva igenom en tolkning av tobakslagen som inte överensstämmer med riksdagens beslut om att e-handeln inte ska diskrimineras jämfört med fysiska butiker handlar det om ideologi och inte juridik, säger Markus Lindblad.

– Konsumentverkets agerande har skapat en situation där det kan frågas om de handlar utanför ramarna för sitt myndighetsuppdrag och tilldelat sig själv makt att inskränka näringsfriheten för företag som bedriver handel på nätet, lägger Markus Lindblad till. Vi behöver säkerställa möjligheten för ökad konkurrens mellan handelsaktörer på lika villkor, och kommer det är det bästa för den svenska snusaren!

Vi på Snusjournalen kommer givetvis att hålla våra läsare uppdaterade i frågan.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.