Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17.00
Internationella kvinnodagen – mot ett jämställt nikotinanvändande

Internationella kvinnodagen – mot ett jämställt nikotinanvändande

Åttonde mars är lika med internationella kvinnodagen. Snusjournalen reflekterar därför över alternativa nikotinprodukters roll för den kvinnliga folkhälsan.


Den hälsoskadliga ojämlikheten 

För ett drygt halvsekel sedan var rökning vanligare bland män än kvinnor. När rökningen på allvar började öka efter andra världskriget, rökte femtio procent av alla män, men bara tio procent av alla kvinnor. I mitten av 70-talet, då antalet rökare var som flest, rökte hälften av såväl män som kvinnor. Ökningen av cigarettanvändning bland kvinnor under det senaste århundrandet sägs vara relaterad till liberaliseringen av normer och den efterföljande ökningen av kvinnoorienterad tobaksreklam. På senare år har skillnaden i andel rökare bland män och kvinnor i stort sett försvunnit.

Även om det sedan millennieskiftet har varit små eller inga könsskillnader i daglig rökning i Sverige, har de tidigare skillnaderna i rökmönster satt sina spår: en större andel av de som dör av rökning är kvinnor. Det beror bland annat på att cigarettanvändningen bland kvinnor minskade senare än för män, och har därmed ännu inte hunnit fortplanta sig i en motsvarande nedgång av tobaksrelaterade sjukdomar.

Kvinnor fimpar med nikotinportioner

I takt med att rökning minskar har snusanvändning ökat. Ökningen beror delvis på att etablerade rökare använder snus som metod för att sluta röka eller som delvis substitut för cigaretter. Fram till nyligen användes emellertid orala nikotinprodukter nästan uteslutande av män.

I dag använder kvinnor orala nikotinprodukter i allt större utsträckning. I en undersökning som Snusbolaget nyligen genomförde bland sina kunder svarar tre gånger så många kvinnor som män att de har börjat snusa de senaste 5 åren, medan män utgör majoriteten av gruppen som snusat i mer än 20 år. Vad gäller nikotinportioner var det under 2021 mer än femtio procent fler kvinnor (70 %) än män (33 %) som regelbundet använde dessa produkter. En av anledningarna till detta kan vara att fler kvinnor än män uppger smak som en viktig faktor vid val av produkt. Undersökningen visade också att det var mer än dubbelt så vanligt att kvinnor använde nikotinportioner i syfte att sluta röka (64 % mot 30 %).

- Att orala nikotinprodukter används i större utsträckning måste ses som ett tydligt trendbrott när det gäller kvinnor – och ett glädjande sådant. Jämställdhet i konsumtion är avgörande för en utjämning av tobaksrelaterade hälsoskador och kvinnors förväntade livslängd, säger Snusbolagets kommunikationschef Markus Lindblad.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.
In the US? This website only ships to Sweden. Visit Nicokick.com for US offers and shipping!