Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Hälsoskadlig kunskapsskillnad

Hälsoskadlig kunskapsskillnad mellan kvinnor och män

Andelen som röker varje dag skiljer sig i Sverige mycket lite åt mellan kvinnor och män. År 2021 var det endast 6 procent av befolkningen som uppgav daglig tobaksrökning. Andelen kvinnor som uppgav daglig tobaksrökning var 6,1 procent. För män var motsvarande siffra 5,9 procent.


Socialstyrelsen: ”lungcancerdödligheten bland kvinnor i framtiden kommer att öka”

Under perioden 2010-2012 var den vanligaste rökorsakade dödsorsaken, lungcancer, vanligare bland män än bland kvinnor. Detta förklaras av Socialstyrelsen med den långa eftersläpningen som finns i dödligheten i jämförelse med rökexponeringen. Socialstyrelsen räknar därför med att lungcancerdödligheten bland kvinnor i framtiden kommer att öka och vara större än den är för män innan den börjar sjunka igen. Rökningen började minska bland kvinnor senare än bland män.

Enligt Folkhälsomyndigheten är tobaksrökningen i dag den enskilt största orsaken till lungcancer och ligger bakom 80 till 90 procent av fallen, lungcancer utvecklas ofta 10-30 år efter exponeringen för tobaksrök. Det visar på vikten att fortsätta erbjuda riskreducerande produkter trots att röktalen sjunker bland unga.


Rökares uppfattning om tobaksfritt snus

På uppdrag av Snusbolaget har marknadsundersökningsföretaget YouGov genomfört en undersökning om rökares uppfattning om hur skadligt nikotinportioner/vitt snus (tobaksfritt snus) är i jämförelse med cigaretter. 

Hela 54 procent av kvinnorna trodde att tobaksfritt snus är lika eller mer skadligt än cigaretter eller är osäkra/vet inte. Motsvarande andel bland rökande män var 47 procent. 

Samma fråga ställdes till rökare i Norge, Tyskland, Schweiz, Storbritannien och USA. I alla dessa undersökningar var det en högre andel kvinnor än män som trodde att tobaksfritt snus är lika eller mer skadligt än cigaretter eller är osäkra/vet inte.

Hur skadligt tror du att nikotinportioner/vitt snus är i jämförelse med cigaretter?

 

Kvinna

Man

Mycket mindre skadligt

7 %

16 %

Mindre skadligt

39 %

38 %

Lika skadligt

28 %

21 %

Något mer skadligt

5 %

7 %

Mycket mer skadligt

4 %

5 %

Osäker/Vet ej

17 %

14 %

     
 

54 %

47 %

 

Att det råder missförstånd om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar och risker i förhållande till varandra, vilket undersökningen visar på, har tidigare bekräftats av forskare i Norge.

Vår undersökning visar att villigheten att sluta röka kan öka med tydligare information. Så mycket som 38 procent av kvinnorna uppgav att tydligare information om alternativa nikotinprodukters lägre skadlighet skulle kunna påverka villigheten att byta ut cigaretter mot exempelvis nikotinportioner. Motsvarande siffra bland män var 34 procent.

Tydligare information från samhället i kombination med en reglering av tobaks- och nikotinprodukter som tar hänsyn till de olika skadeverkningarna, skulle kunna leda till att fler väljer att byta ut cigaretter mot säkrare nikotinalternativ.


Vem fimpar ciggen med tobaksfritt snus?

Trots att en något större andel rökande kvinnor än män tror att tobaksfritt snus är lika skadligt eller skadligare än cigaretter, var det 2021 mer än 50 procent fler kvinnor än män som regelbundet använde nikotinportioner. En förklaring till detta kan vara att snus historiskt sett nästan uteslutande använts av män. Nikotinportioner är däremot en förhållandevis ny produkt på marknaden och kan upplevas som fräschare. 

Undersökningen från 2021 visade också att fler kvinnor än män betraktar smak som en viktig faktor när de väljer produkt, vilket kan vara en annan förklaring. Det var också dubbelt så vanligt att kvinnor använde nikotinportioner i syfte att sluta röka.


Sverige och Norge är internationella förebilder – men det kan inte stanna där

Sverige har i dag lägst andel rökare av befolkningen i hela EU. I stället för cigaretter använder svenskar andra nikotinprodukter. För män har snus länge varit ett alternativ till cigaretter och med nikotinportionernas intåg på marknaden finns det nu också ett tydligare alternativ för kvinnor. 

Bland unga kvinnor i Norge röker så lite som en procent, medan tolv procent använder snus eller nikotinportioner.  Samtidigt som rökningen har minskat, har andelen som snusar ökat. Cigaretter blir irrelevanta när det finns attraktiva nikotinalternativ som inte leder till rökningsrelaterad sjukdom och död, exempelvis lungcancer.

En liknande utveckling behövs i resten av Europa.De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.