Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
Guide till att återvinna snusdosor

Guide till att återvinna snusdosor – Lär dig allt om att slänga snuset på rätt sätt!

Felaktig hantering av snusavfall, i form av både dosor och portioner, bidrar till allvarliga miljöproblem. Men du kan faktiskt göra en betydlig insats för miljön genom att hantera ditt snusavfall på rätt sätt. Låt oss hjälpa dig att bli en miljövänlig snusare genom att vägleda dig om hur du tar hand om ditt snusavfall!


Varför är det viktigt med rätt snusavfall?

Ett vanligt missförstånd är att snus är biologiskt nedbrytbart och kan slängas var som helst. Själva portionspåsarna består av nedbrytbara cellulosafibrer, men snus innehåller fler ämnen som naturen har svårt att bryta ner. Dessa inkluderar bindemedlet som påsarna limmas ihop med, och tungmetaller som kadmium, krom, nickel, bly och även arsenik, som reningsverk har svårt att filtrera bort. På NicoLeaks.com kan du hitta labbrapporter som analyserar innehållet i olika märken av snus och nikotinpåsar. Nu vidare till vart du ska och inte ska slänga ditt snus och snusdosa!


Vart ska jag slänga snus och snusdosor?

Använda snusportioner bör slängas i hushållssoporna, och aldrig spolas ner i toaletten. Tomma snusdosor kan återvinnas på de flesta kommunala återvinningsstationer. Genom att göra detta bidrar du till att skydda miljön och upprätthålla hållbara avfallshanteringssystem.

  1. Använd ditt hushållsavfall till använda snusportioner

Använda snusportioner och tuggtobak ska kastas i hushållssoporna. De ska aldrig spolas ner i toaletten, eftersom reningsverk har svårt att filtrera bort nikotin och andra skadliga ämnen i snuset. Dessutom kan snuset täppa till avloppsrören.

  1. Snusdosor bör återvinnas

Tomma snusdosor är vanligtvis tillverkade av plast eller i vissa fall metall, och kan återvinnas i de flesta kommunala återvinningsstationer. Plastlocket och metalldosan ska separeras och placeras i respektive behållare på återvinningsstationen. Genom att återvinna snusdosor minskar du både avfall och behovet av nya råmaterial.


Guide till att återvinna snusdosor

Vart ska jag inte slänga snus och snusdosor?

Det är viktigt att inte kasta snus på offentliga platser, i naturen, eller spola ner det i toaletten. Dessa beteenden leder till förorening och kan orsaka allvarliga skador på miljön och infrastrukturen. Var uppmärksam och respektfull mot miljön och undvik dessa olämpliga sätt att hantera snusavfall.

  1. Vikten av att inte spola ner snus i toaletten

Varje år spolas en myriad av olämpliga föremål ner i Sveriges toaletter. Snus är en av de största bovarna, med cirka 4 miljoner prillor som hamnar i avloppssystemet varje dag. Enligt en undersökning av Yougov på uppdrag av Svenska Vatten beror detta beteende främst på okunskap.

  1. Nedskräpning med snus på offentliga platser

En omfattande undersökning av skräp i Sveriges städer, utförd av organisationen Håll Sverige Rent 2020, visade att 62% av skräpet bestod av cigarettfimpar och 14% av snusportioner. Båda dessa typer av avfall innehåller plast och andra skadliga ämnen.

Fimparna utgör dock den allra största miljöfaran, eftersom det innehåller plaster som tar 1-5 år att brytas ner till mikroplaster – som i sin tur kan ta 100 år att brytas ner. Det innebär att de fimpar som slängs idag, kommer att ligga kvar år 2123.


Guide till att återvinna snusdosor

Så gör du för att slänga ditt snus på rätt sätt – steg för steg

  1. Töm dosan på alla använda prillor och släng alla i hushållsavfall.
  2. Ta bort etiketten eftersom dosan ej kan återvinnas annars.
  3. Ta med dosorna till återvinningen och lägg dem i plastavfall.

Följ lokal lagstiftning när det gäller snus

I Sverige kan du få böter för att slänga snus på offentliga platser. Detta inkluderar både snusportioner och tomma snusdosor. Se till att du är medveten om din lokala lagstiftning och följer den för att bidra till en renare och grönare miljö.
De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.